Міжнародний Науково-технічний Університет

Коротун Т. М. Програма преддипломної практики. — Київ : МНТУ, 2017. — 21 с.

Методичні рекомендації щодо підготовки захисту магістерських випускних робіт студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". — Київ : МНТУ, 2017. — 17 с.

уклад.: Тульчинський Р. В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних магістерських робіт освітнього ступеня "магістр" галузі знань 07 "Управління і адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент". — Київ : МНТУ, 2019. — 44 с.

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни "Менеджмент" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" усіх форм навчання. — Київ : МНТУ, 2020. — 29 с.

Наторіна А. О. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики та підготовки звіту для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". — Київ : МНТУ, 2020. — 16 с.

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 16
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 342.4. Конституційне право ->

21. Тацій В. Я., Тодика Ю. М. Конституційно-правові засади становлення української державності: монографія. — Х.: Право, 2003. — 328 с. — ISBN 966-7146-84-7
22. Федоренко В. Л. Конституційне право України: підручник. — Київ: Ліра-К, 2016. — 615, [1] с. — ISBN 978-617-7320-29-5
23. Фрицький Олег Федорович. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 535 с. — ISBN 966-667-048-8
24. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. — М.: Юристъ, 2000. — 599 с. — ISBN 5-7357-0204-1
25. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — К.:, 1997. — 264 с. — ISBN 966-505-075-3
26. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції: Навч. посібник. — Харьков: Консум, 2002. — 294 с. — ISBN 966-7920-26-7
27. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо и Л. М. Энтина.. — М.: Норма, 2004. — 832с. — ISBN 5-89123-342-8