Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 98
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 3. Суспільні науки -> 32. Політика. Політологія ->

21. Побочний І. А. Політологія: конспект лекцій. — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. — 112 с. — ISBN 978-966-8676-63-2
22. Семке Н. М., Доля І. М. Політологія: конспект лекцій. — Харків : НТУ "ХПІ", 2017. — 156 с.
23. Політологія: курс лекцій. — Київ : КНУБА, 2009. — 95 с.
24. Уклад. Довгаль О. В., Лесік І. М. Політологія: курс лекцій. — Миколаїв : МНАУ, 2022. — 163 с.
25. Політологія: навч. посіб. — Луганськ: Вид-во СНУІм. В.Даля, 2005. — 198 с. — ISBN 966-590-528-7
26. Томахів В. Політологія: навч. посіб. — Тернопіль: ТНЕУ, 2018. — 224 с.
27. Демиденко Н. М. Політологія: навч. посіб. — Суми: Сумська філія Харківського націоального універстетут внутрішніх справ, 2022. — 318 с. — ISBN 978-617-511-258-8
28. Березовська-Чміль О. Б. Політологія: навч.-метод. посіб. — Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. — 52 с.
29. Мельник Л. М., Дужа І. А. Політологія: навчально-методичний посібник. — Біла Церква, 2019. — 426 с. — ISBN 978-966-2122-67-1
30. Бліхар В. С. Політологія: навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях). — Львів: ПП "Арал", 2018. — 540 с. — ISBN 978-617-511-258-8
31. Горлач М. І. Політологія: наука про політику: підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 840 с. — ISBN 978-966-364-836-1
32. Баранівський В. Ф. Політологія: підручник. — Київ: Національна академія управління, 2016. — 236 с. — ISBN 978-966-8406-98-0
33. Мельник Л. М., Дужа І. А., Грек І. М. Політологія. Навч. посіб. — Біла Церква: БНАУ, 2022. — 494 с.
34. Телешун С. О. Публічна політика та управління: наук. розробка. — Київ : НАДУ, 2010. — 36 с.
35. Ред. Скуратівський В. А, Трощинський В. П. Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи: навч.-наук. вид. — Київ; Львів: НАДУ, 2012. — 368 с. — ISBN 978-966-619-326-4
36. Кормич Л., Милосердна І., Прохоренко А. Сучасні політичні процеси: навч.-метод. посіб. — Одеса : Фенікс, 2023. — 58 с. — ISBN 978-966-928-941-4
37. Філософсько-політологічні студії. Випуск 42. Збірник наукових праць. — Львів: Видавничий дім "Гельветика", 2022. — 358 с.