Міжнародний Науково-технічний Університет

Щукін П. М. гр. зА21м. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. — К.: МНТУ, 2024. — 101 с.

Хілик Р. О. гр. А-21м. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. — К.: МНТУ, 2024. — 68 c.

Татьянко Ю. В. гр. зА-21м. Дослідження та удосконалення методів комунікації державних установ та публічної влади в Україні. — К.: МНТУ, 2024. — 118 с.

Таранущенко О. М. гр. А21м. Територіальні громади в умовах децентралізації. — К.: МНТУ, 2024. — 99 с.

Стук Р. О. гр. А21м. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. — К.: МНТУ, 2024. — 114 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 250
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 657. Бухгалтерський облік і аудит -> 657.6. Аудит ->

21. ред. Петрик О. А. Аудит оподаткування підприємств: навч. посіб. — Київ : Академія фінансового управління, 2012. — 352 с. — ISBN 978-966-2380-45-3
22. Рязанова Н. О. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посіб. — Старобільськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка",, 2022. — 287 с.
23. Савченко В. Я., Зотов В. О., Кириленко С. А. Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 268 c. — ISBN 966–574–498–4
24. Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік: практикум: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 114 с.
25. Шендригоренко М. Т. Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами. — Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. — 104 с.
26. Шостаківська Н. М. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку і аудиту : курс лекцій. — Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. — 31 с.
27. Електронний лекційний курс з організації та методики аудиту. 2017.
28. Державний фінансовий аудит об’єднаних теріторіальних громад: ключові проблеми та шляхи їх вирішення. — Київ, 2019. — 44 с.
29. Ризик-орієнтоване планування діяльності з внутрішнього аудиту. Метод. посіб. — Київ, 2022. — 194 с.
30. Оцінка якості внутрішнього аудиту в державних органах: метод. посіб. — Київ, 2022. — 174 с.