Міжнародний Науково-технічний Університет

Майданник О. О. Конституційне право України. — Київ: Алерта, 2011. — 380 с. — ISBN 978-617-566-025-6

Грін О. Конституційне право зарубіжних країн: альбом схем. — Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2015. — 183 с.

Боняк В. О., Завгородня Ю. С. Конституційне право зарубіжних країн. — Дніпро: ДДУВС, 2016. — 65 с.

Теорія держави і права. — Харків: ТОВ "Майдан", 2018. — 416 с.

Теорія держави і права: конспект лекцій. — Суми: Ініціатива, 2002. — 96 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3677
Усього літератури: 10460
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

21. Ред. Петрова Р. А. Право Європейського Союзу: Підручник. — Київ: Істина, 2017. — 384 с. — ISBN 978-966-8909-35-1
22. Теліпко В. Е. Міжнародне публічне право: Навчальний посібник. — Київ: Центр учбової літератури, 2010. — 608 с. — ISBN 978-611-01-0077-9
23. Уклад. А. Д. Гулієв. Дипломатичний протокол та етикет: практикум. — Київ : НАУ, 2014. — 96 с.
24. Уклад. Буроменський М. В., Анакіна Т. М., Комарова Т. В. [та ін.] Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Основи права Європейського Союзу" (відповідно до вимог ECTS). — Харків: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. — 49 с.
25. уклад. Нестерцова-Собакарь О.В. Міжнародне приватне право: конспект лекцій. — Дніпро : [Б. в.], 2016. — 210 с.
26. ЄС у кишені: довідник із європейської інтеграції України. — [?]:[Фонд Кондрада Аденауера], 2009. — 72 с.
27. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: наук.-метод. посіб. — Київ: [Б. в.], 2015. — 208 с. — ISBN 978-966-2310-29-0
28. Чубарєв В. Л. Міжнародне приватне право. Навч.пос. — К.: Атіка, 2006. — 608 c. — ISBN 966-326-174-9
29. Чубарєв В. Л. Мiжнародне економiчне право : підручник. — К. : Юрiнком Iнтер, 2009. — 368 с. — ISBN 978-966-667-345-2
30. Чугаєнко Ю. О. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет: навч. посіб. — К.: [Нац. акад. упр.], 2011. — 164 с. — ISBN 978-966-8406-63-8
31. Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс лекцій). — К.: КНЕУ, 2004. — 220с. — ISBN 966–574–590–5
32. Шумилов В. М. Международное экономическое право: учебник для магистров : [по направлению "Юриспруденция"]. — Москва: Юрайт, 2014. — 612 с. — ISBN 978-5-9916-2930-0
33. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. — Київ : МАУП, 2004. — 571 с. — ISBN 966-608-472-4
34. Яковюк І. Азбука європейської інтеграції : навч.-метод. посіб. — Харків : Аспект +, 2006. — 168 с. — ISBN 966-8498-11-7