Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковальова О. М., Микитенко Д. О. Медичні та етичні аспекти генетичного тестування і консультування. — ФОП Вишемирський В. С., 2020. — 194 с. — ISBN 978-617-7783-84-7

уклад. Земко А.М. Аграрне право. — Луцьк: Луцький НТУ, 2017. — 111 с.

Кримінальний процес: підруч. Ч.1 / Р. І. Благута, Ю. В. Гу-цуляк, О. М. Дуфенюк. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — № 1. — 532 с. — ISBN 978-617-511-287-8

Кримінальний процес : підручник Ч.1 — Дніпро: ДДУВС, 2017. — № 1. — 337 с. — ISBN 978-966-383-459-4

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. — Київ : ВД "Дакор", 2018. — 386 с. — ISBN 978-617-7020-98-0

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 39
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

21. Кудрявцев В. Н. Юридическая конфликтология. — М.: [б.в.], 2000. — 317 с. — ISBN 5-201-01309-1
22. Кэррол Э. Изард. Психология эмоций: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2007. — 464 с.
23. Кроль Л. М., Прутова Е. А. Методы современной психотерапии: Учеб. пособие. — Москва: Класс, 2001. — 480 с. — ISBN 5-86375-033-2
24. Левенець І. В. Судова психіатрія: навч. посіб. — Тернопіль : Економічна думка, 2005. — 328 с. — ISBN 966-654-153- Х
25. Леонтьев А. А. Деятельный ум: (Деятельность, Знак, Личность). — М.: Смысл, 2001. — 380 с. — ISBN 5-89357-106-1
26. Лубовский В. И. Специальная психология: Учебное пособие для пед. вузов. - 2-е изд., испр. — М.: Академия, 2005. — 464 с. — ISBN 5769505508
27. М. Норбеков. Рыжий ослик или Превращения: книга о новой жизни, которую никогда не поздно начать. 2006. — 91с.
28. М. Норбеков. Основной курс тренировка интуитивного мышления (развитие шестого и седьмого чувства) (из выступления академика М.Норбекова на презентации курса). 2006. — 4 с.
29. Максименко С. Д. Загальна психологія. — Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. — 23 с. — ISBN 966-8568-54-0
30. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Психологія і педагогіка: Лекції. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 158 с.
31. Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. — Київ : МАУП, 2002. — 176 с. — ISBN 966-608-149-0
32. Мотков О. И. Как устроена личность. — М.:Ин-т психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, 2005. — 62 с.
33. Мягков И. Ф. Медицинская психология: основы патопсихологии и психопатологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — Москва: Логос, 1999. — 232 с. — ISBN 5-94010-010-4
34. НЕКРАСОВ А. 1000 и один способ быть самим собой: Мир во мне. 2006. — 90с.
35. Некрасов А. Брак умер… Да здравствует семья!. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2005. — 63с.
36. Некрасов А. Материнская любовь. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2007. — 102с.
37. Некрасов А. Любовный многоугольник. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2008. — 81с.
38. Некрасов А. Поиск половинок: миф и реальность. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2007. — 86с.
39. Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов. — М.: Владос, 1999. — 394 с. — ISBN 5-691-00268-6
40. Никифоров Г. С. Психология здоровья: учеб. для вузов по напр. и спец. психологии. — Санкт-Петербург: Питер, 2006. — 607 с. — ISBN 5-318-00668-X