Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 92
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

21. Wayne Weiten. Psychology: Themes and Variations. — USA, 2017. — 755 с.
22. WILLIS F. OVERTON, PETER C. M. MOLENAAR. HANDBOOK OF CHILD PSYCHOLOGY AND DEVELOPMENTAL SCIENCE. Vol. 1. — Canada, 2015. — ISBN 978-1-118-13677-5
23. Автор-упорядник: Москалик С.В. Створення безпечного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти: методична розробка. — Недогарки, 2022. — 49 с.
24. Автор-упорядник: Чикун Л.М. Психологічне забезпечення впровадження відновних стосунки у конфлікті практик у закладі освіти: збірник матеріалів. — Піщане, 2022. — 85 с.
25. Альтшуллер Г. С. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. — Минск: Беларусь, 1994. — 478с с. — ISBN 985-01-0075-3
26. Афанасьєва Н. Є., Перелигіна Л.А. Теоретико - методологічні основи соціально - психологічного тренінгу: навч. посіб. 2015. — 251 с.
27. Бандурка А. М. Юридическая психология: Учебник. — Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. — 596 с. — ISBN 966 -610 -061-4
28. Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 226 с.
29. Бендлер Ричард. Используйте свой мозг для изменений. Перевод: Лев Миникес. 1992.
30. Берн Е. Ігри, у які грають люди. — Харків, 2016. — 212 с. — ISBN 978-617-12-0650-2 (epub)
31. Білецький Є. М. Судова медицина та судоова психіатрія: Підручник. — Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2003. — 292 с.
32. Бочаріна Н. О. Психологія особистості: навч. посіб. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — 188 с.
33. Браніцька Т. Р., Матохнюк Л. О., Шпортун О. М. Психологічна підтримка та супровід дорослих і дітей у кризових ситуаціях: практикум. — Вінниця, 2022. — 131 с.
34. Быков С. В. Психотехника для юристов : учеб. пособие. — Тольятти : Волжский ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. — 83 с.
35. Варій М. Й. Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр учбової л-ри, 2009. — 1007, [1] с. — ISBN 978-966-364-817-0
36. Витале Дж. Осуществление желаний: 21 волшебный урок для полной и счастливой жизни. — [Б. в.], [?]. — 176 с.
37. Герасименко Н. І. Основи психології: навч. посіб. — Одеса : УДАЗ ім. О. С. Попова, 2000. — 60 с.
38. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. — М.: ЧеРо, 2000. — 336 с. — ISBN 5-88711-011-2
39. Гордієвський Д. Є. Заняття "Опанування почуття тривоги та невизначеності, розвиток навичок саморегуляції". — Щербані, 2022. — 6 с.
40. Грама Н. Г. Сенсорний розвиток дітей раннього віку: теорія і практика: [ Монографія]. — Одеса, 2018. — 239 с.