Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Тульчинський Р. В., Гречко А. В. Децентралізація як передумова модернізаційних змін сталого розвитку регіонів України : моногр. — Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. — 114 с.

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Денисюк С. Г. Комунікологія : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 102 с.

Брич В. Я., Корман М. М. Креативний менеджмент : підруч. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — 220 с. — ISBN 978-966-654-503-2

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково- педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки : моногр. — Київ : Прінтеко, 2020. — 439 с. — ISBN 978-617-7876-14-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4117
Усього літератури: 10938
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

21. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини. — Луцьк : Вежа, 2011. — 430 с. — ISBN 978-966-600-393-8
22. Кудрявцев В. Н. Юридическая конфликтология. — М.: [б.в.], 2000. — 317 с. — ISBN 5-201-01309-1
23. Кэррол Э. Изард. Психология эмоций: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2007. — 464 с.
24. Кроль Л. М., Прутова Е. А. Методы современной психотерапии: Учеб. пособие. — Москва: Класс, 2001. — 480 с. — ISBN 5-86375-033-2
25. Левенець І. В. Судова психіатрія: навч. посіб. — Тернопіль : Економічна думка, 2005. — 328 с. — ISBN 966-654-153- Х
26. Леонтьев А. А. Деятельный ум: (Деятельность, Знак, Личность). — М.: Смысл, 2001. — 380 с. — ISBN 5-89357-106-1
27. Лубовский В. И. Специальная психология: Учебное пособие для пед. вузов. - 2-е изд., испр. — М.: Академия, 2005. — 464 с. — ISBN 5769505508
28. М. Норбеков. Рыжий ослик или Превращения: книга о новой жизни, которую никогда не поздно начать. 2006. — 91с.
29. М. Норбеков. Основной курс тренировка интуитивного мышления (развитие шестого и седьмого чувства) (из выступления академика М.Норбекова на презентации курса). 2006. — 4 с.
30. Максименко С. Д. Загальна психологія. — Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. — 23 с. — ISBN 966-8568-54-0
31. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Психологія і педагогіка: Лекції. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 158 с.
32. Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. — Київ : МАУП, 2002. — 176 с. — ISBN 966-608-149-0
33. Мотков О. И. Как устроена личность. — М.:Ин-т психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, 2005. — 62 с.
34. Мягков И. Ф. Медицинская психология: основы патопсихологии и психопатологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — Москва: Логос, 1999. — 232 с. — ISBN 5-94010-010-4
35. НЕКРАСОВ А. 1000 и один способ быть самим собой: Мир во мне. 2006. — 90с.
36. Некрасов А. Брак умер… Да здравствует семья!. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2005. — 63с.
37. Некрасов А. Материнская любовь. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2007. — 102с.
38. Некрасов А. Любовный многоугольник. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2008. — 81с.
39. Некрасов А. Поиск половинок: миф и реальность. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2007. — 86с.
40. Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов. — М.: Владос, 1999. — 394 с. — ISBN 5-691-00268-6