Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3205
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9155
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

21. Wayne Weiten. Psychology: Themes and Variations. — USA, 2017. — 755 с.
22. WILLIS F. OVERTON, PETER C. M. MOLENAAR. HANDBOOK OF CHILD PSYCHOLOGY AND DEVELOPMENTAL SCIENCE. Vol. 1. — Canada, 2015. — ISBN 978-1-118-13677-5
23. Автор-упорядник: Москалик С.В. Створення безпечного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти: методична розробка. — Недогарки, 2022. — 49 с.
24. Автор-упорядник: Чикун Л.М. Психологічне забезпечення впровадження відновних стосунки у конфлікті практик у закладі освіти: збірник матеріалів. — Піщане, 2022. — 85 с.
25. Афанасьєва Н. Є., Перелигіна Л.А. Теоретико - методологічні основи соціально - психологічного тренінгу: навч. посіб. 2015. — 251 с.
26. Бандурка А. М. Юридическая психология: Учебник. — Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. — 596 с. — ISBN 966 -610 -061-4
27. Бара- Л. В., Глушаниця Н. В. Психологія ділового спілкування : навч. посіб. — К. : НАУ, 2016. — 248 с. — ISBN 978-966-932-009-4
28. Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 226 с.
29. Бендлер Ричард. Используйте свой мозг для изменений. Перевод: Лев Миникес. 1992.
30. Берн Е. Ігри, у які грають люди. — Харків, 2016. — 212 с. — ISBN 978-617-12-0650-2 (epub)
31. Білецький Є. М. Судова медицина та судоова психіатрія: Підручник. — Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2003. — 292 с.
32. Богдан Ж. Організаційна психологія: Інтерактивний навч.-метод. посіб. — Харків: НТУ "ХПІ", 2022. — 88 с.
33. Боковець О. І. Соціальна психологія: навч.-метод. комплекс. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 60 с.
34. Бородін Є. І., Комарова К. В. Соціально-психологічні основи ділового спілкування: навч. посіб. — Дніпро: ГРАНІ, 2019. — 184 с. — ISBN 978-617-7351-49-7
35. Бочаріна Н. О. Психологія особистості: навч. посіб. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — 188 с.
36. Браніцька Т. Р., Матохнюк Л. О., Шпортун О. М. Психологічна підтримка та супровід дорослих і дітей у кризових ситуаціях: практикум. — Вінниця, 2022. — 131 с.
37. Варій М. Й. Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр учбової л-ри, 2009. — 1007, [1] с. — ISBN 978-966-364-817-0
38. Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В., Винославська О. В. Соціальна психологія : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 254 с.
39. Герасименко Н. І. Основи психології: навч. посіб. — Одеса : УДАЗ ім. О. С. Попова, 2000. — 60 с.
40. Голов. ред.: Сафін О. Д. Теорія та практика психокорекції особистості [Електронний ресурс] : електрон. зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 27 жовт. 2022 р.). — Умань, 2022. — 119 с.