Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 18
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

21. Marcelo D. Boeri, Yasuhira Y. Kanayama. Soul and Mind in Greek Thought. Psychological Issues in Plato and Aristotle. — Switzerland, 2018. — 252 с. — ISBN 978-3-319-78546-2
22. Virgil Zeigler-Hill, Todd K. Shackelford. The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences. — UK, 2018. — 671 c. — ISBN 978-1-5264-4517-9
23. Kevin Durkin, H. Rudolph Schaffer. The Wiley Handbook of Developmental Psychology in Practice. Implementation and Impact. — India, 2016. — 551 с.
24. Карпенко З. Аксіологічна психологія особистості : монографія. — Івано-Франківськ, 2018. — 720 с. — ISBN 978-966-640-452-0
25. Синельников Валерий. Болезнь. Ну и хрен с ней. 2001.
26. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. — М.: ЧеРо, 2000. — 336 с. — ISBN 5-88711-011-2
27. Калініченко Я.О. Використання метафоричних асоціативних зображень "НОТІУМ (Найвідоміші Образи Та Істоти Української Міфології)" при наданні психологічної допомоги постраждалим у період воєнних дій. — Хорол: ОЗ "Хорольська гімназія", 2022. — 36 с.
28. Туляков В. А. Виктимология. — Одесса: Одесская национальная юридическая академия, 2003. — 137с. — ISBN 966-7694-23-2
29. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. — Суми: Університетська книга, 2010. — 352 с. — ISBN 978-966-680-507-5
30. Карпенко Є. Вікова та педагогічна психологія : Актуальні студії сучасних українських учених : навч. посіб. — Дрогобич : Посвіт, 2014. — 152 с.
31. Токарева Н. М., Шамне А. В. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. — Київ, 2017. — 548 с.
32. Поліщук В. Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси : [монографія]. — Суми : Університетська книга, 2019. — 478 с. — ISBN 978-966-680-593-8
33. Савчин М. В., Багнюк З. С. Вступ до спеціальності "Психолог, практичний психолог": Навч. посіб. 2019. — 225 с.
34. Дуткевич Т. В., Савицька О. В. Вступ до спеціальності: Практична психологія: Курс лекцій і практикум(навчальний посібник). — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. — 208 c. — ISBN 966-8642-46-5
35. Помиткін Е. О., Рибалка В. В. Геронтопсихологія навчання особистості похилого віку: посібник. — Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2020. — 150 с.
36. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с. — ISBN 978-611-01-0323-7
37. Палій А. А. Диференціальна психологія: курс лекцій. — Київ, 2010. — 954 с. — ISBN 978-966-8226-87-8
38. Неурова А. Б., Капінус О. С., Грицевич Т. В. Діагностика індивідуально-психологічних властивостей особистості: навч.-метод. посіб. — Львів: НАСВ, 2016. — 181 с.
39. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. — К: Центр учбової літератури, 2008. — 272 с. — ISBN 978-966-364-609-1
40. ред. Максименко С. Д. Загальна психологія: Підручник. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 704 с. — ISBN 966-7786-03-Х