Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 14
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

21. Randy J. Larsen, David M. Buss. Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature. — Canada, 2017. — 1006 с. — ISBN 978-125-964913-4
22. Randy J. Larsen, David M. Buss. Personality Psychology: Domains of KnowleDge about human nature. — Canada, 2020. — 768 с. — ISBN 978-1-26-006577-0
23. John Maltby. Personality, Individual Differences and Intelligence. — Slovakia by Neografa, 2017. — 803 с. — ISBN 978-1-292-09051-1
24. Wayne Weiten. Psychology: Themes and Variations. — USA, 2017. — 755 с.
25. Marcelo D. Boeri, Yasuhira Y. Kanayama. Soul and Mind in Greek Thought. Psychological Issues in Plato and Aristotle. — Switzerland, 2018. — 252 с. — ISBN 978-3-319-78546-2
26. Virgil Zeigler-Hill, Todd K. Shackelford. The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences. — UK, 2018. — 671 c. — ISBN 978-1-5264-4517-9
27. Kevin Durkin, H. Rudolph Schaffer. The Wiley Handbook of Developmental Psychology in Practice. Implementation and Impact. — India, 2016. — 551 с.
28. Карпенко З. Аксіологічна психологія особистості : монографія. — Івано-Франківськ, 2018. — 720 с. — ISBN 978-966-640-452-0
29. Одарчук С. І. Англійська мова для психологів = English for psychologists: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2006. — 200 с. — ISBN 966-608-520-8
30. Калініченко Я.О. Використання метафоричних асоціативних зображень "НОТІУМ (Найвідоміші Образи Та Істоти Української Міфології)" при наданні психологічної допомоги постраждалим у період воєнних дій. — Хорол: ОЗ "Хорольська гімназія", 2022. — 36 с.
31. Уклад.: Романовський О. Г. Військова психологія: метод. реком. — Харків: НТУ "ХПІ", 2018. — 41 с.
32. Лісовський П. М. Військова психологія: методологічний аналіз: навч. посіб. — Київ: Кондор- Видавництво, 2017. — 290 с. — ISBN 978-617-7278-81-7
33. Ягупов В. В. Військова психологія: методологія, теорія та практика: підручник. — К.: Psyhobook, 2023. — 517 с.
34. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. — Суми: Університетська книга, 2010. — 352 с. — ISBN 978-966-680-507-5
35. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А. Вікова психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 376 с.
36. Карпенко Є. Вікова та педагогічна психологія : Актуальні студії сучасних українських учених : навч. посіб. — Дрогобич : Посвіт, 2014. — 152 с.
37. Токарева Н. М., Шамне А. В. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. — Київ, 2017. — 548 с.
38. Поліщук В. Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси : [монографія]. — Суми : Університетська книга, 2019. — 478 с. — ISBN 978-966-680-593-8
39. Савчин М. В., Багнюк З. С. Вступ до спеціальності "Психолог, практичний психолог": Навч. посіб. 2019. — 225 с.
40. Дуткевич Т. В., Савицька О. В. Вступ до спеціальності: Практична психологія: Курс лекцій і практикум(навчальний посібник). — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. — 208 c. — ISBN 966-8642-46-5