Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

21. Мотков О. И. Как устроена личность. — М.:Ин-т психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, 2005. — 62 с.
22. Солсо Р. Л. Когнитивная психология. - 6-е изд. — Москва; Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2006. — 588, [4] с. — ISBN 5-94723-182-4
23. Некрасов А. Любовный многоугольник. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2008. — 81с.
24. Некрасов А. Материнская любовь. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2007. — 102с.
25. Мягков И. Ф. Медицинская психология: основы патопсихологии и психопатологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — Москва: Логос, 1999. — 232 с. — ISBN 5-94010-010-4
26. Кроль Л. М., Прутова Е. А. Методы современной психотерапии: Учеб. пособие. — Москва: Класс, 2001. — 480 с. — ISBN 5-86375-033-2
27. Узнадзе Д. Н., Имедадзе И. В. Общая психология: Пер. с груз. — М.: Смысл, 2004. — 413 с. — ISBN 5-89357-121-5
28. Норбеков М. Опыт дурака, или Ключ к прозрению: как избавиться от очков. — М.: АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. — 311 с. — ISBN 978-5-17-046062-5
29. Герасименко Н. І. Основи психології: навч. посіб. — Одеса : УДАЗ ім. О. С. Попова, 2000. — 60 с.
30. М. Норбеков. Основной курс тренировка интуитивного мышления (развитие шестого и седьмого чувства) (из выступления академика М.Норбекова на презентации курса). 2006. — 4 с.
31. Столяренко Л. Д. Основы психологии: учебное пособие для студ. вузов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — 672 с. — ISBN 5-222-00483-Х
32. Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов. — М.: Владос, 1999. — 394 с. — ISBN 5-691-00268-6
33. Витале Дж. Осуществление желаний: 21 волшебный урок для полной и счастливой жизни. — [Б. в.], [?]. — 176 с.
34. Некрасов А. Поиск половинок: миф и реальность. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2007. — 86с.
35. Вацлавик П., Суворова А. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия. — М.: Апрель-Пресс, 2000. — 313 с. — ISBN 5-04-006298-2
36. Синельников В. ПРИВИВКА ОТ СТРЕССА ИЛИ ПСИХОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АЙКИДО (Издание второе, переработанное и дополненное). 2007. — 217с.
37. Сонник Г. Т. Психіатрія: Підручник. — Київ : Здоров’я, 2003. — 443 с.
38. Чистякова М. И. Психогимнастика. — Москва: Просвещение, 1995. — 160 с. — ISBN 5-09-006683-3
39. Чалдини Р., В. Усмапов, А. Зайцев [и др.] Психология влияния. - 4-е международное издание. — СПб.: Питер, 2001. — 288 с. — ISBN 5-318-00218-8
40. Никифоров Г. С. Психология здоровья: учеб. для вузов по напр. и спец. психологии. — Санкт-Петербург: Питер, 2006. — 607 с. — ISBN 5-318-00668-X