Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 43
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 81. Загальне мовознавство -> 81.27. Лінгвістика. Соціолінгвістика ->

21. Іліаді О. І. Проблеми текстології та дискурсології: навч. посіб. — Одеса, 2023. — 166 с.
22. Коваль Л. М. Психолінгвістика: методичні рекомендації. — Вінниця : Видавництво ФОП Кушнір Ю.В., 2021. — 68 c.
23. Савінова Н. В., Берегова М. І. Психолінгвістика: Навч.-метод. посіб. — Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2020. — 92 с. — ISBN 978-617-7472-65-9
24. Уклад.: Лелека Т.О. Психолінгвістика. Навч.-метод. посіб. — Кропивницький, 2022. — 121 с.
25. За заг. ред. Колоїз Ж. Редакторська справа: сучасний стан і перспективи розвитку : колективна монографія. — Кривий Ріг : КДПУ, 2023. — 282 с.
26. Мацюк Г., Горда О., Чучвара А. Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дис- ципліна: монографія. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. — 280 с. — ISBN 978-617-10-0683-6
27. Антошкіна Л., Красовська Г., Сигеда П. Соціолінгвістика: навч. посіб. — Донецьк: ТОВ "Юго-Восток Лтд", 2007. — 360 с.
28. Білоконенко Л. А. Соціолінгвістика: практикум. — Кривий Ріг : КДПУ, 2020. — 106 с.
29. Залужна О. О. Соціолінгвістична варіативність англійської мови: навч.- метод. посіб. — Вінниця, 2022. — 128 с.
30. Красовська Г., Сухомлинов О., Сигеда П. Соціолінгвістичний компендіум. — К. : Талком, 2020. — 336 с. — ISBN 978-617-7832-66-8
31. Петрасова С. В., Хайрова Н. Ф. Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці : навч. посіб. — Харків : ФОП Панов А.М.,, 2020. — 124 с. — ISBN 978-617-7859-31-3
32. Бігич О. Б., Руснак О. Б. Сучасні технології та засоби формування іншомовної компетентності в письмі: колективна монографія. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. — 152 с. — ISBN 978-966-638-359-7
33. Безлюдний О. І. Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації : матеріали V Всеукр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Умань‚ 17 берез. 2023 р.). — Умань : Візаві, 2023. — 497 c.
34. Костюк М., Хворостяний І., Унгурян І. Українська для всіх: як навчати тих, для кого українська мова не є рідною. — Київ.: ТОВ ″Видавництво ″ЮСТОН″, 2021. — 252 с. — ISBN 978-617-7854-44-8