Міжнародний Науково-технічний Університет

Голь В. Д., Ірха М. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навч. посіб. — Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 250 с.

Шолудько В. Г., Єсаулов М. Ю., Вакуленко О. В. [та ін.] Організація військового зв’язку: навч. посіб. — К.: ВІТІ, 2017. — 282 с.

Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв К. Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. — К: "Азимут - Україна", 2013. — 608 с.

БондаренкоВ.Г. Технічна експлуатація систем та мереж звя’зку: підручник. — Київ, 2013. — 700 с. — ISBN 966-575-039-9-

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 81. Загальне мовознавство -> 811. Загальне мовознавство -> 811.111. Англійська мова ->

41. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: посібник для перекладацьких відділень вузів. — Вінниця: Нова книга, 2003. — 160 с — ISBN 966-7890-42-2
42. Голицынский Ю. Б. Грамматика: сб. упражнений .- 6-е изд.. — СПб.: КАРО, 2006. — 544 с. — ISBN 5-89815-637-2
43. Гончар О. В., Лисицька О. П., Мошинська О. Ю. English for Law Students: Підручник з англ. мови для студ. І-ІІІ курсів юрид. спец. вищих навч. закл. — Х.: Право, 2004. — 416 с. — ISBN 966-8467-15-9
44. Зеликман А. Я. Английский язык для юристов: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям и направлениям. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — 348 с. — ISBN 5-222-00663-8
45. Зернецький П. В., Зернецький П. В. Англійська мова для правників: Вправи: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. — К.: Вид. дім, 2004. — 163 с. — ISBN 966-518-299-4
46. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. — М.: Юнвес: Лист, 1998. — 716, [4] с. — ISBN 5-88682-003-5
47. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами: [учебник]. — Москва: ЮНВЕС, 1998. — 716, [1] с. — ISBN 5-88682-003-5
48. Квасова Л. В. Английский язык в области компьютерной техники и технологий: [учебное пособие по направлениям "Информационные технологии" и "Вычислительная техника"]. — М. : КноРус, 2012. — 172, [1] с. — ISBN 978-5-406-03288-6
49. Кусковская С. Ф. Сборник английских пословиц и поговорок. — Москва: Высшая школа, 1987. — 253 с.
50. Ліпко І. П. Англійська мова для юристів. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. — 208с. — ISBN 966–7890–93–7
51. Маслова А. М. Essential English for Medical Students: учеб. для студ. мед. вузов. — М. : Лист Нью, 2003. — 320 с.
52. Московцев Н. Г. Вашу мать, сэр!: ил. слов. амер. сленга. — СПб.: Питер, 2004. — 441 с. — ISBN 5-94723-919-1 В пер
53. Семенчук Ю. О. Ділова англійська мова: навч.-метод. посіб. — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 99 с.
54. Слепович В. С. Деловой английский. Business Communication:Учебн. пос.- 2-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2002. — 256с. — ISBN 985-470-048-8
55. Хоменко Н. С. Англійська мова для юристів: Навч. пос. — К.МАУП, 2003. — 120с. — ISBN 966-608-337-Х
56. Check Your English Vocabulary for medicine : [vocabulary workbook]. — A&C Black Business Information and Development, 2006. — 64 с. — ISBN 9780713675900
57. Dictionary of Accounting. — London : A & C Black, 2010. — ISBN 978-1-4081-0228-2
58. Information Technology. Standard Eleven (Arts, Commerce and Science). — Pune: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research:, 2021. — 148 с.