Міжнародний Науково-технічний Університет

Голь В. Д., Ірха М. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навч. посіб. — Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 250 с.

Шолудько В. Г., Єсаулов М. Ю., Вакуленко О. В. [та ін.] Організація військового зв’язку: навч. посіб. — К.: ВІТІ, 2017. — 282 с.

Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв К. Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. — К: "Азимут - Україна", 2013. — 608 с.

БондаренкоВ.Г. Технічна експлуатація систем та мереж звя’зку: підручник. — Київ, 2013. — 700 с. — ISBN 966-575-039-9-

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 001. Наука та знання в цілому. Організація розумової праці -> 001.8. Методологія ->

21. Мальська М. П. Організація наукових досліджень: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літ., 2017. — 135, [1] с. — ISBN 978-617-673-522-9
22. Марцин В. С., Міценко Н. Г. Основи наукових досліджень: навч. посіб. — Львів : Ромус-Поліграф,, 2002. — 128 с. — ISBN 966-8556-00-3
23. Матвієнків С. М. Методологія наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 8.040301 "Політологія". — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2010. — 84 с.
24. Михайлов В. М. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. — Харків: ХДУХТ, 2014. — 220 с.
25. Мокін Б. І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 180 с.
26. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування: електрон. навч. посіб. — Харків: ХНАУ, 2018. — 278 с.
27. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією дещо про "технологію" підготовки наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів. — Київ : Наук. думка, 2003. — 54 с.
28. Коробочка О. М. Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій. 2015. — 98 с.
29. Рассоха І. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальностей 8.050106, 8.03050901 "Облік і аудит", 8.050201 "Менеджмент організацій " 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)". — Харків : ХНАМГ, 2011. — 76 с.
30. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2007. — 254 с. — ISBN 966-364-399-4
31. Сухан В. С. Методичні вказівки до лекцій з курсу "Лікувальна фізкультура та спортивна медицина". — Ужгород : [?], 2014. — 177 с.
32. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. — Київ: Слово, 2006. — 240 с. — ISBN 966-8407-10-5
33. Чмиленко О. Ф., Жук Л. П. Посібник до вивчення дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень". — Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2014. — 48 с.
34. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 178 с. — ISBN 978-966-613-899-9
35. Юхименко М. В. Проектування системи аутентифікації особи за відбитком пальця. — МНТУ, 2020. — 116 c.