Міжнародний Науково-технічний Університет

Горошко В. І. Масаж і тейпування в реабілітації: комплексний посібник для фахівців: навч. посіб. — Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. — 138 с.

Вакуленко Л. О., Прилуцька Г. В. Атлас масажиста. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. — 306 с. — ISBN 966-673-048-0

САЙТ. 2024.

Іващенко О., Копанцева Л. Органічна хімія: навч. посіб. — Полтава : ПДМУ, 2023. — 192 с.

Уклад.: Швед О. М., Богза С. Л., Бахалова Є. А. Практикум з органічної хімії. Реакційна здатність органічних сполук: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. — 144 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 293
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

41. Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В., Винославська О. В. Соціальна психологія : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 254 с.
42. Галян О. І. Практикум з диференційної психології. — Дрогобич, 2020. — 45 с.
43. Герасименко Н. І. Основи психології: навч. посіб. — Одеса : УДАЗ ім. О. С. Попова, 2000. — 60 с.
44. Голов. ред.: Сафін О. Д. Теорія та практика психокорекції особистості [Електронний ресурс] : електрон. зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 27 жовт. 2022 р.). — Умань, 2022. — 119 с.
45. Головач Т. М. English for Specific Purposes: Psychology in Use. Part II (Англійська для спеціальних цілей: Психологія у практиці. Частина II): навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — 84 с. — ISBN 978-617-511-272-4
46. Гордієвський Д. Є. Заняття "Опанування почуття тривоги та невизначеності, розвиток навичок саморегуляції". — Щербані, 2022. — 6 с.
47. Горленко В. М., Острова В. Д. Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби: метод. рек. — Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. — 106 с. — ISBN 978-617- 7118-30-4
48. Горностай П. П., Слюсаревський М. М. Основи соціальної психології: підручник. — Київ : Талком, 2018. — 580 с. — ISBN 978-617-7685-42-4
49. Грама Н. Г. Сенсорний розвиток дітей раннього віку: теорія і практика: [ Монографія]. — Одеса, 2018. — 239 с.
50. Гридковець Л., Вебер Т., Журавльова Н. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навч. посіб. Том 3. — Київ, 2018. — 236 с.
51. Давидова О. В. Майндфулнес-технології регуляції стресостійкості в роботі практичного психолога з учнями юнацького віку. — Кременчук, 2022. — 56 с.
52. Дерев’янко С. П. Психологія емоційного інтелекту: Навч.-метод. реком. — Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2023. — 80 с.
53. Дзюба Т. М., Коваленко О. Г. Психологія дорослості з основами геронтопсихології. Навч. посіб. — П., 2013. — 172 с.
54. Донченко О. А., Слюсаревський М. М. Основи соціальної психології: Навч. посіб. — К.: Міленіум,, 2008. — 536 с. — ISBN 978-966-8063-45-2
55. Дуткевич Т. В. Загальна психологія: теоретичний курс: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. — 338 с. — ISBN 978-617-673-499-4
56. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 388 с. — ISBN 978-617-673-499-4
57. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с. — ISBN 978-611-01-0323-7
58. Дуткевич Т. В., Савицька О. В. Вступ до спеціальності: Практична психологія: Курс лекцій і практикум(навчальний посібник). — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. — 208 c. — ISBN 966-8642-46-5
59. Євдокімова О. О. Історія психології : навч. посіб. — Харків, 2020. — 320 с. — ISBN 978-966-342-420-0
60. За заг. ред. Максименка С.Д. Диференційна психологія: підручник. — К.: Видавницький Дім "Слово", 2013. — 496 с.