Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 78
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

41. Давидова О. В. Майндфулнес-технології регуляції стресостійкості в роботі практичного психолога з учнями юнацького віку. — Кременчук, 2022. — 56 с.
42. Дзюба Т. М., Коваленко О. Г. Психологія дорослості з основами геронтопсихології. Навч. посіб. — П., 2013. — 172 с.
43. Добряков И. В. Перинтальная психологя. 1. — 234 с.
44. Дуткевич Т. В. Загальна психологія: теоретичний курс: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. — 338 с. — ISBN 978-617-673-499-4
45. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 388 с. — ISBN 978-617-673-499-4
46. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с. — ISBN 978-611-01-0323-7
47. Дуткевич Т. В., Савицька О. В. Вступ до спеціальності: Практична психологія: Курс лекцій і практикум(навчальний посібник). — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. — 208 c. — ISBN 966-8642-46-5
48. Євдокімова О. О. Історія психології : навч. посіб. — Харків, 2020. — 320 с. — ISBN 978-966-342-420-0
49. За ред.Максименка С. Д., Зливкова В. Л., Кузікової С. Б. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія. — Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. — 430 с. — ISBN 978-966-698-201-1
50. Калініченко Я.О. Використання метафоричних асоціативних зображень "НОТІУМ (Найвідоміші Образи Та Істоти Української Міфології)" при наданні психологічної допомоги постраждалим у період воєнних дій. — Хорол: ОЗ "Хорольська гімназія", 2022. — 36 с.
51. Карпенко Є. Вікова та педагогічна психологія : Актуальні студії сучасних українських учених : навч. посіб. — Дрогобич : Посвіт, 2014. — 152 с.
52. Карпенко З. Аксіологічна психологія особистості : монографія. — Івано-Франківськ, 2018. — 720 с. — ISBN 978-966-640-452-0
53. Кебуладзе В. Феноменологічна психологія і феноменологічна соціологія: навч.-метод. посіб. — Київ, 2021. — 134 с.
54. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с. — ISBN 966–574–311–2
55. Колобич О. П. Загальна психологія. Навчально-методичний посібник. — Львів, 2018. — 172 с.
56. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Підручник. — Х.: Право, 2008. — 240 с. — ISBN 978-966-458-068-4
57. Коханова О. П. Історія психології від античності до початку ХХ століття: навч. посібник. — Київ: Інтерсервіс, 2016. — 236 с. — ISBN 978-617-696-522-0
58. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини. — Луцьк : Вежа, 2011. — 430 с. — ISBN 978-966-600-393-8
59. Левенець І. В. Судова психіатрія: навч. посіб. — Тернопіль : Економічна думка, 2005. — 328 с. — ISBN 966-654-153- Х
60. Ложкін Г. В., Блохіна І. О. Психологія здорового способу життя: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 96 с.