Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Тульчинський Р. В., Гречко А. В. Децентралізація як передумова модернізаційних змін сталого розвитку регіонів України : моногр. — Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. — 114 с.

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Денисюк С. Г. Комунікологія : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 102 с.

Брич В. Я., Корман М. М. Креативний менеджмент : підруч. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — 220 с. — ISBN 978-966-654-503-2

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково- педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки : моногр. — Київ : Прінтеко, 2020. — 439 с. — ISBN 978-617-7876-14-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4117
Усього літератури: 10938
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

41. Никифоров Г. С. Психология здоровья: учеб. для вузов по напр. и спец. психологии. — Санкт-Петербург: Питер, 2006. — 607 с. — ISBN 5-318-00668-X
42. Никифоров Г. С. Психология здоровья: учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2006. — 607 с. — ISBN 5-318-00668-X
43. Норбеков М. Опыт дурака, или Ключ к прозрению: как избавиться от очков. — М.: АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. — 311 с. — ISBN 978-5-17-046062-5
44. Норбеков М. С. Где зимует кузькина мать, или Как достать халявный миллион решений?. — М.: АСТ, 2004. — 345 с. — ISBN 5-17-024385-5
45. Норбеков М. С., Волков Г. В. Успех на вашу голову и как его избежать. 2005. — 221с.
46. О’Коннор Д. Искусство системного мышления: необходимые знания о системах и твор. подходе к решению проблем. — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 250, [3] с. с. — ISBN 5-9614-0335-1
47. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. — Суми: Університетська книга, 2010. — 352 с. — ISBN 978-966-680-507-5
48. Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 141 с.
49. Реан А. А. Психология человека от рождения до смерти: Младенчество. Детство. Юность. Взрослость. Старость. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. — 652 с. — ISBN 5-93878-029-2
50. ред. Максименко С. Д. Загальна психологія: Підручник. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 704 с. — ISBN 966-7786-03-Х
51. Роберт Т. Киосаки и Шарон Лечтер. "Богатый папа, Бедный папа". 1995. — 102с.
52. Розанова В. А. Психология управления: учеб. пособие. — М.: Бизнес-школа, 1999. — 352 с. — ISBN 5-87057-121-9
53. Сандомирский М. Е. Психосоматика и телесная психотерапия: практическое руководство. — М.: Независимая фирма "Класс", 2005. — 592 с. — ISBN 5-86375-059-6
54. Семечкин Н. И. Социальная психология: учебник. - Ч. 2. — Владивосток: [?], 2003. — 134 с.
55. Семечкин Н. И. Социальная психология: учебник. - Ч. 1. — Владивосток: Изд-во Дальневосочного университета, 2001. — 159 с.
56. Сергєєнкова О. П. Загальна психологія: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2012. — 296 с. — ISBN 978-611-01-0267-4
57. Синельников В. Путь к богатству или где зарыты сокровища. 2003.
58. Синельников В. Сила Намерения. 2007. — 145с.
59. Синельников В. Учебник Хозяина жизни. 2009. — 131с.
60. Синельников В. ПРИВИВКА ОТ СТРЕССА ИЛИ ПСИХОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АЙКИДО (Издание второе, переработанное и дополненное). 2007. — 217с.