Міжнародний Науково-технічний Університет

Дзюзер В. Я. Теплотехника и тепловая работа печей: учеб. пособ. — СПб.: Издательство "Лань", 2016. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1949-4

Утюж І. Г., Спиця Н. В., Мегрелішвілі М. О. Етика та естетика: навч. посіб. — Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. — 81 с.

Бойко А. І., Гудима І. П., Кулєшов О. В. Сучасна філософія: основні розділи, поняття, проблеми, ідеї: навч. посіб. — Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2017. — 154 с.

Віннічук А. П. Усна народна творчість: навч. посіб. — Вінниця : ТОВ "Твори", 2020. — 304 с.

Давидюк В. Ф. Вибрані лекції з українського фольклору (в авторському дискурсі): навч. посіб. — Луцьк : ПВД "Твердиня", 2014. — ISBN 978-617-517-182-0

Книжок у каталозі: 6941
Книжок у електр. бібліотеці: 5042
Усього літератури: 11983
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

41. Некрасов А. Поиск половинок: миф и реальность. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2007. — 86с.
42. Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов. — М.: Владос, 1999. — 394 с. — ISBN 5-691-00268-6
43. Нерубаєва І. О., Павловський А. П., Шебардіна А. В. Найкращі практики роботи з підлітками. Методичний посібник. — Київ, 2020. — 180 с. — ISBN 978-966-137-133-9
44. Никифоров Г. С. Психология здоровья: учеб. для вузов по напр. и спец. психологии. — Санкт-Петербург: Питер, 2006. — 607 с. — ISBN 5-318-00668-X
45. Никифоров Г. С. Психология здоровья: учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2006. — 607 с. — ISBN 5-318-00668-X
46. Норбеков М. Опыт дурака, или Ключ к прозрению: как избавиться от очков. — М.: АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. — 311 с. — ISBN 978-5-17-046062-5
47. Норбеков М. С. Где зимует кузькина мать, или Как достать халявный миллион решений?. — М.: АСТ, 2004. — 345 с. — ISBN 5-17-024385-5
48. Норбеков М. С., Волков Г. В. Успех на вашу голову и как его избежать. 2005. — 221с.
49. О’Коннор Д. Искусство системного мышления: необходимые знания о системах и твор. подходе к решению проблем. — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 250, [3] с. с. — ISBN 5-9614-0335-1
50. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. — Суми: Університетська книга, 2010. — 352 с. — ISBN 978-966-680-507-5
51. Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 141 с.
52. Прищак М. Д., Лесько. О. Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. — Вінниця, 2016. — 150 с.
53. Реан А. А. Психология человека от рождения до смерти: Младенчество. Детство. Юность. Взрослость. Старость. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. — 652 с. — ISBN 5-93878-029-2
54. ред. Максименко С. Д. Загальна психологія: Підручник. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 704 с. — ISBN 966-7786-03-Х
55. Роберт Т. Киосаки и Шарон Лечтер. "Богатый папа, Бедный папа". 1995. — 102с.
56. Розанова В. А. Психология управления: учеб. пособие. — М.: Бизнес-школа, 1999. — 352 с. — ISBN 5-87057-121-9
57. Сандомирский М. Е. Психосоматика и телесная психотерапия: практическое руководство. — М.: Независимая фирма "Класс", 2005. — 592 с. — ISBN 5-86375-059-6
58. Семечкин Н. И. Социальная психология: учебник. - Ч. 2. — Владивосток: [?], 2003. — 134 с.
59. Семечкин Н. И. Социальная психология: учебник. - Ч. 1. — Владивосток: Изд-во Дальневосочного университета, 2001. — 159 с.
60. Сергєєнкова О. П. Загальна психологія: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2012. — 296 с. — ISBN 978-611-01-0267-4