Міжнародний Науково-технічний Університет

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення. — Полтава: ПУЕТ, 2013. — 218 с.

Кузнецова Е.Ю. Современный стратегический анализ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 131 с. — ISBN 978-5-7996-1832-2

Головко Т.В. Сагова С.В. Стратегічний аналіз. — Київ : КНЕУ, 2002. — 198 с. — ISBN 966–574–313–9

О.М. Тищенко. Стратегічне управління. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 252 с.

І.М. Писаревський. Стратегічний менеджмент. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 287 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3559
Усього літератури: 10342
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.43. Мови і середовища програмування ->

61. Хольцнер. PHP в примерах. — М.: ООО "Бином-Пресс", 2007.
62. Цехнер Марио. Программирование игр под Android. — СПб.: Питер, 2013. — 688 c.
63. Шилдт Г. C# 4.0: полное руководство: [пер. с англ.]. — Москва; Санкт-Петербург; Киев: Вильямс, 2011. — 1056 с. — ISBN 978-5-8459-1684-6
64. Шпак З. Я. Програмування мовою C. — Львів: Оріяна-Нова, 2006. — 432 c.
65. Эккель. Философия C++. Введение в стандартный С++. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2004.
66. Эхтер Ш. Многоядерное программирование: [пер. с англ.]. — М.; СПб.; Н. Новгород: Питер, 2010. — 315 с. — ISBN 978-5-388-00091-0
67. Юров В. И. Assembler. Учебник для вузов (2-е издание). — Питер, 2003.
68. Pro Csharp 2008 and the .NET 3.5 Platform. — Springer-Verlag New York, 2008.
69. Современные языки программирования. — Москва, 2003.