Міжнародний Науково-технічний Університет

Щукін П. М. гр. зА21м. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. — К.: МНТУ, 2024. — 101 с.

Хілик Р. О. гр. А-21м. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. — К.: МНТУ, 2024. — 68 c.

Татьянко Ю. В. гр. зА-21м. Дослідження та удосконалення методів комунікації державних установ та публічної влади в Україні. — К.: МНТУ, 2024. — 118 с.

Таранущенко О. М. гр. А21м. Територіальні громади в умовах децентралізації. — К.: МНТУ, 2024. — 99 с.

Стук Р. О. гр. А21м. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. — К.: МНТУ, 2024. — 114 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 251
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

61. Богдан Ж. Організаційна психологія: Інтерактивний навч.-метод. посіб. — Харків: НТУ "ХПІ", 2022. — 88 с.
62. Матейко Н. М. Основи психодіагностики: інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи. — ІваноФранківськ: Симфонія форте, 2013. — 80 с.
63. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: навч. посіб. — Київ: Академвидав, 2006. — 265 с. — ISBN 966-8226-07-0
64. Засєкіна Л. В., Пастрик Т. В. Основи психології та міжособове спілкування : навч. посіб. — Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. — 184 с. — ISBN 978-966-600-658-8
65. Старовойтенко Н. В., Фоміна Н. М. Основи психології та педагогіки. — Черкаси: ЧДТУ, 2010. — 256 с.
66. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 158 с.
67. Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Г. Основи психології та педагогіки: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 163 с.
68. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с. — ISBN 966–574–311–2
69. Герасименко Н. І. Основи психології: навч. посіб. — Одеса : УДАЗ ім. О. С. Попова, 2000. — 60 с.
70. Магдисюк Л. І. Основи психологічного консультування : навч. посіб. — Луцьк : Вежа-Друк, 2022. — 360 с.
71. Кузьо О. Основи психологічної практики: навч. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 124 с. — ISBN 978-617-511-345-5
72. Л. Царенко, Т. Вебер, М. Войтович. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навч. посіб. Том 2. — Київ, 2018. — 240 с.
73. Донченко О. А., Слюсаревський М. М. Основи соціальної психології: Навч. посіб. — К.: Міленіум,, 2008. — 536 с. — ISBN 978-966-8063-45-2
74. Горностай П. П., Слюсаревський М. М. Основи соціальної психології: підручник. — Київ : Талком, 2018. — 580 с. — ISBN 978-617-7685-42-4
75. Мазяр О. В. Особистісний дисонанс: системний аналіз : монографія. — Видавець О. О. Євенок, 2020. — 332 с. — ISBN 978-966-995-072-7
76. За ред.Максименка С. Д., Зливкова В. Л., Кузікової С. Б. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія. — Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. — 430 с. — ISBN 978-966-698-201-1
77. Особистість, суспільство, війна : тези доп. учас-ників міжнар. психол. форуму (м. Харків, Україна, 15 квіт. 2022 р.). — Харків : ХНУВС, 2022. — 132 с.
78. Моргунов О.А, Федоренко О. І. Перша психологічна допомога в гострих стресових ситуаціях: навчально-практичний посіб. — Харків : ХНУВС, 2022. — 88 с. — ISBN 978-617-7923-05-2
79. За ред. Вознесенської О. Л., Подкоритової Л. О. Простір арттерапії: мистецтво відновлення психічного здоров’я в часи війни: матеріали ХХ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (31 березня – 2 квітня 2023 р.). — Київ, 2023. — 163 с.
80. Сонник Г. Т. Психіатрія: Підручник. — Київ : Здоров’я, 2003. — 443 с.