Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

61. Синельников В. Путь к богатству или где зарыты сокровища. 2003.
62. М. Норбеков. Рыжий ослик или Превращения: книга о новой жизни, которую никогда не поздно начать. 2006. — 91с.
63. Синельников В. Сила Намерения. 2007. — 145с.
64. Семечкин Н. И. Социальная психология: учебник. - Ч. 1. — Владивосток: Изд-во Дальневосочного университета, 2001. — 159 с.
65. Семечкин Н. И. Социальная психология: учебник. - Ч. 2. — Владивосток: [?], 2003. — 134 с.
66. Лубовский В. И. Специальная психология: Учебное пособие для пед. вузов. - 2-е изд., испр. — М.: Академия, 2005. — 464 с. — ISBN 5769505508
67. упоряд. Олійников Г. В. Судова медицина та психіатрія: інф.-метод матеріали. — Дніпропетровськ : ДВНЗ "Національний гірничий університет, 2012. — 32 с.
68. Білецький Є. М. Судова медицина та судоова психіатрія: Підручник. — Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2003. — 292 с.
69. уклад. Христов О. Л. Судова психіатрія: конспект лекцій. — Дніпро : [Б. в.], 2018. — 16 с.
70. Левенець І. В. Судова психіатрія: навч. посіб. — Тернопіль : Економічна думка, 2005. — 328 с. — ISBN 966-654-153- Х
71. Синельников В. В. Таинственная сила слова. Формула любви: как слова действуют на нашу жизнь. — М.: Центрполиграф, 2008. — 248 с. — ISBN 978-5-9524-3494-3
72. Норбеков М. С., Волков Г. В. Успех на вашу голову и как его избежать. 2005. — 221с.
73. Синельников В. Учебник Хозяина жизни. 2009. — 131с.
74. Годфруа Ж., Алипов Н. Н., Пегелау А. В. [и др.] Что такое психология: Учебник: В 2-х т. — М.: Мир, 1996. — 496 с. — ISBN 5-03-001901-4
75. Богданович Н. Г. Эффективное общение как фактор социальной адаптации: Учебн. пос. — Иркутск: Иркутский Гос. ун-т, 2004. — 110с.
76. Кудрявцев В. Н. Юридическая конфликтология. — М.: [б.в.], 2000. — 317 с. — ISBN 5-201-01309-1
77. Васильев В. Л. Юридическая психология: [учеб. для вузов по спец. "Юриспруденция"]. — СПб. [и др.]: Питер, 2005. — 655 с. — ISBN 5-94723-289-8
78. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: учеб. пособ. — Москва: Право и Закон, 1997. — 320 с. — ISBN 5-7858-0019-5
79. Бандурка А. М. Юридическая психология: Учебник. — Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. — 596 с. — ISBN 966 -610 -061-4
80. уклад. Шепітько В. Ю., та ін. Юридична психологія: методичні поради. — Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. — 42 с.