Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

61. Нерубаєва І. О., Павловський А. П., Шебардіна А. В. Найкращі практики роботи з підлітками. Методичний посібник. — Київ, 2020. — 180 с. — ISBN 978-966-137-133-9
62. Фурман А. В. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Психодіагностика". 2016.
63. Матейко Н. М. Основи психодіагностики: інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи. — ІваноФранківськ: Симфонія форте, 2013. — 80 с.
64. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: навч. посіб. — Київ: Академвидав, 2006. — 265 с. — ISBN 966-8226-07-0
65. Старовойтенко Н. В., Фоміна Н. М. Основи психології та педагогіки. — Черкаси: ЧДТУ, 2010. — 256 с.
66. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 158 с.
67. Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Г. Основи психології та педагогіки: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 163 с.
68. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с. — ISBN 966–574–311–2
69. Герасименко Н. І. Основи психології: навч. посіб. — Одеса : УДАЗ ім. О. С. Попова, 2000. — 60 с.
70. М. Норбеков. Основной курс тренировка интуитивного мышления (развитие шестого и седьмого чувства) (из выступления академика М.Норбекова на презентации курса). 2006. — 4 с.
71. Мазяр О. В. Особистісний дисонанс: системний аналіз : монографія. — Видавець О. О. Євенок, 2020. — 332 с. — ISBN 978-966-995-072-7
72. За ред.Максименка С. Д., Зливкова В. Л., Кузікової С. Б. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія. — Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. — 430 с. — ISBN 978-966-698-201-1
73. Витале Дж. Осуществление желаний: 21 волшебный урок для полной и счастливой жизни. — [Б. в.], [?]. — 176 с.
74. Добряков И. В. Перинтальная психологя. 1. — 234 с.
75. Синельников В. ПРИВИВКА ОТ СТРЕССА ИЛИ ПСИХОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АЙКИДО (Издание второе, переработанное и дополненное). 2007. — 217с.
76. Сонник Г. Т. Психіатрія: Підручник. — Київ : Здоров’я, 2003. — 443 с.
77. Чала Ю. М., Шахрайчук А. М. Психодіагностика: навч. посіб. — Харків: НТУ "ХПІ", 2018. — 246 с.
78. Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в екстремальних условиях учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. — Издательский центр, 2007.
79. Черезова І. О. Психологічна експертиза: навч. посіб. — Бердянськ: БДПУ, 2018. — 262 с.
80. Браніцька Т. Р., Матохнюк Л. О., Шпортун О. М. Психологічна підтримка та супровід дорослих і дітей у кризових ситуаціях: практикум. — Вінниця, 2022. — 131 с.