Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

121. Бандурка А. М. Юридическая психология: Учебник. — Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. — 596 с. — ISBN 966 -610 -061-4
122. Мухіна Г. В. Юридична психологія : навч.-метод. посіб. — Київ: ВД "Дакор", 2019. — 236 с. — ISBN 978-617-7679
123. уклад. Шепітько В. Ю., та ін. Юридична психологія: методичні поради. — Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. — 42 с.
124. Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 226 с.
125. уклад. Ніколаєнко С. І., Ніколаєнко С. О. Юридична психологія: навч.-метод. посіб. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. — 145 с.
126. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Підручник. — Х.: Право, 2008. — 240 с. — ISBN 978-966-458-068-4

Перша | Попередня | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7