Міжнародний Науково-технічний Університет

Майданник О. О. Конституційне право України. — Київ: Алерта, 2011. — 380 с. — ISBN 978-617-566-025-6

Грін О. Конституційне право зарубіжних країн: альбом схем. — Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2015. — 183 с.

Боняк В. О., Завгородня Ю. С. Конституційне право зарубіжних країн. — Дніпро: ДДУВС, 2016. — 65 с.

Теорія держави і права. — Харків: ТОВ "Майдан", 2018. — 416 с.

Теорія держави і права: конспект лекцій. — Суми: Ініціатива, 2002. — 96 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3677
Усього літератури: 10460
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Аудит

Автори

Г.М. Колісник; В.Є. Слюсаренко

Перебуває у підрозділах

657.6. Аудит

Видавець

Ужгород : ДВНЗ "УжНУ"

Дата видання

2015

Кількісна характеристика

296 с.

Характер документа

УЧЛ – Навчальний посібник

Мова

Українська

Ключові слова

історія аудиту; становлення аудиту в україні; аудит в системі господарського контролю; предмет; об’єкти і суб’єкт аудиторської дальності; метод і методичні прийоми аудиту; види аудиту його мета і завдання; принципи та професійна етика; організація аудиторської діяльності; регулювання аудиторської діяльності та інформаційне забезпечення; загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в україні; аудиторська палата україни; спілка аудиторів україни; міжнародні стандарти аудиту; фінансова звітність; ризики; планування та стадії аудиту; робочі документи; аудит активу і пасиву балансу; аудит грошових коштів підприємства; аудит виробничих запасів; аудит основних засобів і необоротних матеріальних активів; аудит формування і використання власного капіталу; аудит довгострокових і поточних зобов’язань; аудиторський звіт; консультаційні послуги аудиторських фірм; внутрішній аудит в умовах комп’ютерного середовища.

УДК

657.6(075)

Опис

Колісник Г.М., Слюсаренко В.Є. Аудит : навч. посіб. - Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2015, - 296 с.

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: