Міжнародний Науково-технічний Університет

Майданник О. О. Конституційне право України. — Київ: Алерта, 2011. — 380 с. — ISBN 978-617-566-025-6

Грін О. Конституційне право зарубіжних країн: альбом схем. — Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2015. — 183 с.

Боняк В. О., Завгородня Ю. С. Конституційне право зарубіжних країн. — Дніпро: ДДУВС, 2016. — 65 с.

Теорія держави і права. — Харків: ТОВ "Майдан", 2018. — 416 с.

Теорія держави і права: конспект лекцій. — Суми: Ініціатива, 2002. — 96 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3677
Усього літератури: 10460
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

Автори

Вітренко О.В.

Перебуває у підрозділах

657.6. Аудит

Видавець

Красноармійськ : ДонНТУ

Дата видання

2015

Кількісна характеристика

287 с.

Характер документа

УЧЛ – Навчальний посібник

Мова

Українська

Ключові слова

Принципи управління як основа управлінських рішень; Вимоги до управлінських рішень; Загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту; Сутність та завдання системного аналізу; Основні стадії системного аналізу; Кількісні методи прийняття рішень; Моделювання при прийнятті управлінських рішень; Поняття програми; та її основні характеристики; Методика розробки комплексних програм; Визначення цілей управлінської діяльності; Вибір стратегії; Оцінка варіантів рішень; Загальні моделі беззбитковості; Моделі ціноутворення; Сутність та етапи проведення аналізу вигід і витрат; Визначення коректних варіантів вибору; Основи аналізу інвестицій в основні засоби; Поняття та основні форми фінансових інвестицій; Моделі операцій з облігаціями; Моделі операцій з акціями; Сутність та основні етапи ситуаційного аналізу; Оцінка реального стану; Моделювання товарної політики; Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій; Модель оптимальної партії замовлень; Модель АВС; Модель "Філософія своєчасності"; Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів; Поняття фінансового управління та його завдання; Методи фінансового управління; Поняття фінансової моделі підприємства; Сутність стратегічних управлінських рішень; Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності; Поняття прогнозування; Математично-статистичні методи прогнозування

Опис

Вітренко О.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / О.В. Вітренко. – Красноармійськ: ДонНТУ, 2015. – 287 с.

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: