Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковальова О. М., Микитенко Д. О. Медичні та етичні аспекти генетичного тестування і консультування. — ФОП Вишемирський В. С., 2020. — 194 с. — ISBN 978-617-7783-84-7

уклад. Земко А.М. Аграрне право. — Луцьк: Луцький НТУ, 2017. — 111 с.

Кримінальний процес: підруч. Ч.1 / Р. І. Благута, Ю. В. Гу-цуляк, О. М. Дуфенюк. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — № 1. — 532 с. — ISBN 978-617-511-287-8

Кримінальний процес : підручник Ч.1 — Дніпро: ДДУВС, 2017. — № 1. — 337 с. — ISBN 978-966-383-459-4

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. — Київ : ВД "Дакор", 2018. — 386 с. — ISBN 978-617-7020-98-0

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 62
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Електронний лекційний курс з організації та методики аудиту

Перебуває у підрозділах

657.6. Аудит

Дата видання

2017

Мова

Українська

Ключові слова

організація проведення аудиторської діяльності; нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в україні; порядок укладення договору на проведення аудиту; планування проведення аудиту; аудиторський ризик та суттєвість в аудит; питання для обговорення та самоперевірки; загальний огляд бухгалтерської звітності; основні етапи проведення аудиторської перевірки; питання для обговорення та самоперевірки; нормативне регулювання операцій з грошовими коштами; організація і методика аудиту касових операцій з грошових коштів; методика аудиту операцій на рахунках у банку; методика аудиту грошових документів і грошових коштів у дорозі; організація і методика проведення аудиту товарно-матеріальних цінностей; основні завдання; джерела інформації аудиту операцій з виробничими запасами та нормативно-правові документи; що його регулюють; методика проведення аудиту операцій з матеріальними; організація та методика проведення переоцінки товарно-матеріальних цінностей; методика та організація аудиту оборотних малоцінних та швидкозношувальних предметів (мшп); нормативне регулювання розрахункових операцій та поточних зобов’язань; організація і методика проведення аудиту розрахункових операцій; організація та методика аудиту вексельних операцій та їх роль у безготівкових розрахунках; методика аудиту довгострокових і короткострокових позик; загальні положення податкового кодексу в україні; організація і методика в україні аудиту нарахування і сплати податків; організація та методика аудиту розрахунків по страхува; нормативне регулювання формування та використання фонду оплати праці на підприємстві; організація і методика аудиту нарахування оплати праці на підприємстві; організація і методика розрахунків з працівниками по оплаті праці; організація і методика проведення аудиту необоротних активів; завдання; об’єкти та джерела інформації аудиту операцій з основними засобами; аудит операцій з надходження; руху та вибуття основних засобів; аудит нарахування амортизації (зносу) основних засобів; аудит затрат на ремонт основних засобів; аудит передачі в оренду основних засобів; аудит нематеріальних активів; економічна сутність власного капіталу та його різновиди; аудит формування і використання власного капіталу; загальні положення нормативних актів; якими керується аудитор при проведенні аудиту операційної діяльності підприємства; організація і методика аудиту витрат операційної діяльності; аудит витрат фінансових операцій; інших витрат та надзвичайних витрат; аудит витрат іншої звичайної діяльності; аудит витрат від надзвичайних подій; загальні принципи та варіанти аудиту реалізації продукції; доходів і фінансових результатів; організація та методика аудиту доходів і фінансових результатів; питання для обговорення та самоперевірки; фінансова звітність загального призначення; порядок оцінювання фінансової звітності підприємства; . методика аудиту показників фінансової звітності; аудит майнового стану підприємства; аудит ліквідності підприємства; аудит фінансової стійкості і ділової активності підприємства; аудит рентабельності підприємства; види аудиторського висновку; порядок складання аудиторських висновків; складання аудиторських висновків спеціального призначення та оцінка фінансової інформації

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: