Міжнародний Науково-технічний Університет

Соколова В. В. Разработка мобильных приложений: учеб. пособ. — Томск: Изд-во ТПУ, 2011. — 174 с.

Крутин Ю. В. Информационные технологии в экономике: учеб.пособ. — Екатеренбург [Б.в], 2016. — 146 с.

Феоктистова А. А. Основы 2D- и 3D-моделирования в AutoCAD: метод. указан. — Тюмень : РИО ФГБОУ ВПО "ТюмГАСУ", 2013. — 52 с.

Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл — Київ : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2019. — № 3. — 213 с.

Колисниченко Д. Н. Программирование для Android 5. Самоучитель. — СПб. : БХВ-Петербург, 2015. — 303 с. — ISBN 978-5-9775-3548-9

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3954
Усього літератури: 10765
Відвідувачів на сайті: 19
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Автори

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України

Перебуває у підрозділах

050. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Видавець

Київ: [Б. в.]

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

105 с.

Номер тому

№ 4

Вид документа

Журнал

Мова

Українська

Авторський знак

В 53

УДК

050

Зміст

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА, СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Н. М. Дармограй. Патронатна служба в публічному управлінні України:
сутність, формування, регулювання................................................................................................ 5

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
М. М. Білинська, О. А. Кавилін. Концептуальне становлення національної резильєнтності:
роль системи публічного управління за досвідом США (англ.)................................................. 15
О. В. Довгань, Р. І. Ленда, М. Г. Цедік. Соціокомунікативний механізм застосування
інструментів нейронної мережі в публічному управлінні .......................................................... 19
І. І. Дороніна. Механізми державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики:
світові тенденції та українські реалії............................................................................................ 25

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
В. С. Колтун, Н. В. Шамрай. Оптимізація процесів створення та функціонування
індустріальних парків в умовах децентралізації: інституціональний підхід............................ 33
Д. Л. Назаренко. Фактори ефективності системи адвокасі на місцевому рівні ....................... 40

СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА
М. В. Кравченко, Л. М. Мельничук. Сучасні тенденції соціального розвитку
регіонів України .............................................................................................................................. 47
А. Ю. Василенко. Формування та реалізація державної політики відкритої науки
в країнах ЄС (на прикладі Королівства Нідерландів).................................................................. 56

УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
А. К. Павліковський, Д. Л. Федянович, В. І. Білик. Механізми співробітництва України
та країн НАТО у сфері отримання іноземної воєнної допомоги для протидії загрозам
гібридного характеру...................................................................................................................... 63

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В. Ю. Степанов. Інформаційна безпека в умовах реалізації
інформаційної політики (англ.)...................................................................................................... 71
К. Р. Гуменна. Порівняльний аналіз цифрових стратегій України та Польщі.......................... 77
Г. В. Муравицька. Інформаційно-аналітичні технології в організації та проведенні
наукових досліджень....................................................................................................................... 86
Ю. В. Карпенко. Етичні принципи застосування штучного інтелекту
в публічному управлінні................................................................................................................. 93
Л. А. Арсенович. Модель професійного розвитку фахівця з кібербезпеки
(на прикладі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України).......... 98

ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗРОБКИ, ПРОЕКТИ
І. М. Клименко. Моделі державного регулювання корпоративної
соціальної відповідальності......................................................................................................... 105

ISSN

2310-2837

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: