Міжнародний Науково-технічний Університет

Соколова В. В. Разработка мобильных приложений: учеб. пособ. — Томск: Изд-во ТПУ, 2011. — 174 с.

Крутин Ю. В. Информационные технологии в экономике: учеб.пособ. — Екатеренбург [Б.в], 2016. — 146 с.

Феоктистова А. А. Основы 2D- и 3D-моделирования в AutoCAD: метод. указан. — Тюмень : РИО ФГБОУ ВПО "ТюмГАСУ", 2013. — 52 с.

Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл — Київ : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2019. — № 3. — 213 с.

Колисниченко Д. Н. Программирование для Android 5. Самоучитель. — СПб. : БХВ-Петербург, 2015. — 303 с. — ISBN 978-5-9775-3548-9

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3954
Усього літератури: 10765
Відвідувачів на сайті: 19
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Автори

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України

Перебуває у підрозділах

050. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Видавець

Київ: [Б. в.]

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

122 с.

Номер тому

№1

Вид документа

Журнал

Мова

Українська

Авторський знак

В 53

УДК

050

Зміст

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА, СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В. А. Грабовський, Ю. О. Рак. Особливості становлення та тенденції розвитку інституту
медіації: українські та зарубіжні практики .................................................................................... 5
О. А. Голяшкіна. Еволюція інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
у системі публічної служби............................................................................................................ 13

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
А. В. Марченко. Форми участі громадськості в реалізації антикорупційної реформи
в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку...................................................................... 23
С. М. Іголкін. Вплив державного екологічного регулювання
на впровадження інновацій та конкурентоспроможність: аналіз наукових підходів ................... 30
О. В. Клименко. Державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг
в Україні в умовах євроінтеграції.................................................................................................. 39
В. О. Ковач. Форми та методи управління ринком праці ........................................................... 49

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Сардар Мохаммад Рахман Огли. Досвід територіальної організації публічного
управління в Ісламській Республіці Афганістан в умовах постконфліктного стану................ 55

СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА
В. П. Трощинський, Л. М. Мельничук, Н. П. Ярош. Системи оцінювання соціального
розвитку регіонів: міжнародний досвід та вітчизняна практика................................................ 62
Т. В. Ковальова. Застосування acquis communautaire у процесі реалізації державної
мовної політики України щодо національних меншин
(на прикладі угорської національної меншини)........................................................................... 70
А. Ю. Василенко. Реєстр дослідницьких інфраструктур як засіб реалізації
державної політики відкритої науки в країнах ЄС та в Україні................................................. 80
Є. П. Гордієнко. Світовий досвід формування та реалізації політики
соціального захисту учасників бойових дій................................................................................. 86

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
О. В. Карпенко, Л. А. Арсенович. Державна кіберосвіта та інструменти підвищення
рівня цифрової компетентності населення України .................................................................... 95
О. П. Попроцький. Особливості етапізації інформаційного супроводу стратегічного
управління...................................................................................................................................... 103
Т. В. Запорожець. Нормативно-правове та організаційне забезпечення інтелектуалізації
управлінських процесів у діяльності органів публічної влади................................................. 110
В. В. Наместнік, М. М. Павлов. Електронне, цифрове та smart-управління:
сутність та співвідношення термінів........................................................................................... 115
О. А. Білоцерківська. Інформаційні механізми забезпечення гуманітарної безпеки
органами публічної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід .................................................122

ISSN

2310-2837

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: