Міжнародний Науково-технічний Університет

Соколова В. В. Разработка мобильных приложений: учеб. пособ. — Томск: Изд-во ТПУ, 2011. — 174 с.

Крутин Ю. В. Информационные технологии в экономике: учеб.пособ. — Екатеренбург [Б.в], 2016. — 146 с.

Феоктистова А. А. Основы 2D- и 3D-моделирования в AutoCAD: метод. указан. — Тюмень : РИО ФГБОУ ВПО "ТюмГАСУ", 2013. — 52 с.

Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл — Київ : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2019. — № 3. — 213 с.

Колисниченко Д. Н. Программирование для Android 5. Самоучитель. — СПб. : БХВ-Петербург, 2015. — 303 с. — ISBN 978-5-9775-3548-9

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3954
Усього літератури: 10765
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Автори

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України

Перебуває у підрозділах

050. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Видавець

Київ: [Б. в.]

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

122 с.

Номер тому

№2

Вид документа

Журнал

Мова

Українська

Авторський знак

В 53

УДК

050

Зміст

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
О. В. Карпенко, А. С. Рибченко. Формування соціально-інституційного конструкту
цифрової дипломатії ........................................................................................................................................ 5
В. Ю. Степанов. Цифрова дипломатія в інформаційному просторі........................................................ 10
Ю. П. Смітюх. Удосконалення організаційної культури в системі державного управління:
інструментарій онлайн-комунікацій............................................................................................................. 14
О. С. Редчиць. Інформаційні механізми вдосконалення виборчих процесів в Україні........................... 21

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
М. В. Скиба. Капітальні інвестиції в Україні в умовах наростання нестабільності
фінансових ринків.......................................................................................................................................... 27
Т. В. Запорожець. Перспективні напрями запровадження механізмів інтелектуального управління
в діяльності органів публічної влади ........................................................................................................... 36
В. О. Копанчук. Екологічна безпека як складова національної безпеки України: сучасні концепції
та підходи........................................................................................................................................................ 45
А. C. Осьмак. Особливості та критерії оцінювання управлінських послуг залежно
від типу транзакції ......................................................................................................................................... 50

СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА
Т. С. Парило. Сутність взаємодії органів публічної влади з недержавними організаціями
у сфері гуманітарного розвитку регіону...................................................................................................... 60
О. А. Рачинська. Соціально-комунікативний діалог як форма дискурсивної взаємодії у сфері
публічного управління .................................................................................................................................. 67
А. Ю. Василенко. Вироблення державної політики відкритої науки в країнах Прибалтики
(приклад Латвії та Литви) ............................................................................................................................. 76
О. В. Зюзя. Функції та завдання системи забезпечення державної безпеки України
в сучасних умовах європейської та євроатлантичної інтеграції................................................................ 83
К. К. Марутян. Комунікативний механізм реалізації гендерної політики в Національній поліції
України............................................................................................................................................................ 96
В. П. Єлагін, Н. В. Мартиненко. Особливості стратегічного планування розвитку
пенсійної системи в Україні ....................................................................................................................... 101

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА, СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
М. І. Пірен. Професійно-відповідальні та історико-правові настанови підготовки публічних
службовців
на успішність державотворення в Україні..................................................................................................111
Н. Ю. Подольчак, М. К. Хім, Н. В. Цигилик. Удосконалення системи оцінювання
ефективності роботи державних службовців України категорій Б та В як один із факторів
підвищення професійного та особистісного розвитку..............................................................................117
В. Я. Карковська. Зміна поколінь у публічній службі: передумови та перспективи ............................ 129

ISSN

2310-2837

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: