Міжнародний Науково-технічний Університет

Левус Є. В., Мельник Н. Б. Вступ до інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 280 с.

Ожга М. М. Методика навчання 3D проектування майбутніх інженерів педагогів комп’ютерного профілю. — Харків : Українська інженерно-педагогічна академія, 2015. — 284 с.

Мислович М. В., Кромпляс Б. А. Основи програмної інжинерії : навч. посіб. 2017. — 423 с.

Горелик А. Г. Самоучитель 3ds Max 2018. — СПб : БХВ-Петербург, 2018. — ISBN 978-5-9775-3941-8

Горелик А. Г. Самоучитель 3ds Max 2016. 2016. — ISBN 978-5-9775-3670-7

Книжок у каталозі: 6815
Книжок у електр. бібліотеці: 3998
Усього літератури: 10813
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл

Автори

Національна академія педагогічних наук України; Інститут обдарованої дитини АНП України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ДВНЗ "Університет Банківської Справи"; ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України; Національний центр "Мала академія наук України"; за заг. ред. В.Л. Плескач; Міронова В. Л.

Перебуває у підрозділах

050.Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві

Видавець

Київ : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

213 с.

Номер тому

№ 3

Вид документа

Журнал
Однотомне видання

Мова

Українська
Англійська

УДК

004:378(082)

Зміст

Айвазян Р.А., Наконечний В.С., Толюпа С.В. Інтернет речей та його
загроза......................................................................................................................... 10
Акатов К.В. Розпізнавання обличь із використанням неповних зображень і згорткових нейронних мереж................................................................................... 12
АлиевА.А., СамедовР.Б. Протокол http как средство общения узлов в технологии блокчейн ................................................................................................ 15
Баранов Г.Л. Комісаренко О.С. Прохоренко О.М. Дискретні задачі випробування транспортних й енергетичних машин і засобів механізації в інформаційному суспільстві..................................................................................... 18
Бас І.К. Система розпізнавання патернів при аналізі графіків біржової торгівлі........................................................................................................................ 22
Бойко Ю.П., Зюбіна Р.В. Моделювання в цифровій економіці ......................... 24
Броварець О. О. Функціональна структура та алгоритми керування виконавчими робочими органами інформаційно-технічної системи
локального оперативного моніторингу ................................................................... 27
Бучик С. С., Гатченко Р.І. Антифрод система в сервісах онлайн-банку.......... 34 Ващіліна О. В. Методика чисельного моделювання явища автоколивань
пружної колони у в’язкій рідині .............................................................................. 38
Вовк Ю. В., Кучма О. В. Особливості транспортної мережі мобільного
зв’язку 5G.................................................................................................................... 42
Гарко І.І. Інноваційні підходи до навчання бакалаврів технічних
спеціальності на прикладі викладання мови JAVA............................................... 45
Гладка О. М., Карпович І. М., Остапчук В. В. Оn-line сервіс для обміну декораціями комп’ютерної гри................................................................................. 48
Глушкова В.В. Цифровая экономика в работах В.М.Глушкова......................... 52 Гололобов Д.О. Використання мультиплексора як повного
логічного базису ........................................................................................................ 54
Дем’яненко В.Б., Кальной С.П. Дистанційна підтримка процесу
підготовки та використання електронних навчальних ресурсів на
базі веб-програмного комплексу редактора сценаріїв бази знань ....................... 58
Домрачев В.М., Семененко Т. О., Третиник В.В. Моделювання
Дудка І.О. Метод побудови автоматизованої інформаційної системи діяльності
електронної комерції........................................................................ 65
Єрмакова І.Й., Духновська К.К., Ніколаєнко А.Ю., Волнянська Є.Б.
Симулятор для прогнозування термофізіологічних реакцій людини
на змінні зовнішнього середовища.......................................................................... 67
Жадько К.С. Організаційно-методичні аспекти економічних інформаційних прикладних систем підприємств.............................................................................. 72
Зайченко В. В. Системні функції багатопроменевих каналів
зв’язку з повторною передачею інформації ........................................................... 76
Затонацький Д. А. Використання хмарних технологій в управлінні
кадровою безпекою ................................................................................................... 79
Іванков Ю.Г. Інформаційна система сприяння пошуку матеріалів та оформлення наукових робіт ..................................................................................... 82
Кашперук-Карпюк А.В., Оксіюк О.Г. Моделювання атак SQL-ін’єкцій........ 84 Краснощок В.М. Перспективи використання IT-технологій у поліції .............. 86
Кубявка Л.Б., Миколенко А.О Зміни і переваги управлінні проектами
в період глобальної цифровізації............................................................................. 89
Кудрицька Ж.В., Іванченко Н.О., Сперчун А.В. Проблемні питання застосування rich communications services у цифровій економіці........................ 92
Лісовий Д.О., Міронова В.Л. Огляд моделей та архітектур систем прогнозування............................................................................................................ 96
Лондар С. Л., Бринюк О.В. Перспективи розвитку EMIS в Україні................. 100 Луцишин З.О., Негода А.В. Використання електронних освітніх ресурсів
при викладанні навчальних дисциплін у закладах вищої освіти ......................... 104
Макаренко О.С., Завертаний В.М. Нові задачі в галузі застосування
концепції штучного життя до науки ....................................................................... 107
Машков О.А., Жукаускас С.В., Нігородова С.А. Перспективні системи екологічного моніторингу довкілля з використанням аерокосмічних
технологій та теорії функціональної стійкості екологічних систем .................... 111
Мялковський Д.В., Семенченко А. І. Механізми державного
управління акредитацією комунікаційно-інформаційних систем для обміну інформацією нато з обмеженим доступом ............................................................. 116
Огієвич Р. В. Алгоритми криптографічного хешування сімейства SHA та
сфера їхнього застосування...................................................................................... 121
Ольшанський П.Р. Сучасні системи та методи для автентифікації особи за підписом ..................................................................................................................... 123
Орєхов О.А., Орєхова Н.А. Дослідження властивостей модуля PYMEDTERMINO2 бібліотеки програмування онтологій OWLREADY2
при роботі з сучасними системами медичних термінів ........................................ 126
Панасюк І.В., Панасюк О. І. Системи енергоменеджменту – особливості впровадження............................................................................................................. 129
Пирог М.В., Гузенко О.С., Овчиннікова А.С. Щодо питання про
використання id-паспортів у сучасному цифровому суспільстві......................... 132
Плескач В.Л., Плескач М.В. Проблеми розвитку сфери інформаційно- комунікаційних технологій в Україні ..................................................................... 136
Плиска Л.Д., Лахно В.А. Ключові фактори необхідності інвестування у кібербезпеку ............................................................................................................... 139
Пурський О.І., Кузнецов О.Ф. Інформаційно-аналітична веб-система оцінювання рівня соціально-економічного розвитку регіонів України ................................... 141
Рогушина Ю.В. Дослідження методів здобуття та використання
онтологічних знань предметної області із семантично розмічених ресурсів
веб для інтелектуального аналізу BIG DATA ........................................................ 145
Рябцев В.В., Ларіонов В.Л., Завальна Р.С. Вимоги до програмного забезпечення системи змішаного навчання військових фахівців ....................... 149
Рябцев В.В., Ларіонов В.Л., Снітко А.Я. Модель якості програмного забезпечення для розбудови системи змішаного навчання військових фахівців....................................................................................................................... 152
Сайко В.Г., Наритник Т.М., Іванов В.П., Сивкова Н.М. Реалізація leo-системи з архітектурою "розподіленого супутника" Інтернет речей ........... 156
Салата О.М. Методи розпізнавання емоцій за голосом ...................................... 160
Самохвалов Ю.Я., Браиловский Н.Н. Особенности предпроектного проектирования автоматизированных систем ....................................................... 163
Селіванова А.В., Самойленко Г.Т. Формування вимог до створення системи керування інформаційним порталом........168
Тітова А. Ю., Павелко Т.М. Розробка системи обміну інформацією
на основі шифрування складних даних .................................................................. 170 Тітова Н.В. Вплив штучного інтелекту на розвиток технологій ........................ 172
Толюпа С.В, Мацаєнко А., Сторіжко А. Підготовка фахівців
ІТ-технологій і сфери безпеки – пріоритетне завдання нашого сьогодення ..... 174
Толюпа С.В., Наконечний В.С., Пархоменко І.І.. Дослідження оцінки
вартості нерухомості................................................................................................. 178
Толюпа С.В., Штаненко С., Боков І., Погіба О.. Побудова систем
виявлення вторгнень у прикладних інформаційних системах на основі застосування методів штучного інтелекту ............................................................. 182
Труш О.В., Лещенко О.О., Труш М.С. Використання хмарних
інформаційних технологій у контексті підвищення ефективності
управління організацією ........................................................................................... 185
Харамбура П.О. Сучасні інформаційні системи зі створення
інвестиційного портфеля .......................................................................................... 188
Чаплінський Ю.П., Субботіна О.В. Онт-керована технологія
системної оптимізації при розв’язанні задач безпеки продуктів харчування .... 191
Штода Д.О. Цифрова об’єднана територіальна громада ..................................... 194
Aliyev A.A. Сredit rating of natural person using MATLABANFIS ....................... 197
Grinenko S.A. Оne approach for evaluation the maturity of it enterprise................. 201
Kotov M.C., Toliupa S.V. Public–key cryptosystem (RSA) .................................... 203
Kozlenko M., Bosyi A., Simkiv O., Savchenko N. Artificial intelligence in e-commerce ................................................................................................................. 207
Toliupa S., Lukova-Chuyko N., Kulko А. Data protection with intellectual
support of organizational............................................................................................. 211
Zheltova A. Mobile web messenger application with usage modern technologies 213

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: