Міжнародний Науково-технічний Університет

Денисюк С. Г. Комунікологія : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 102 с.

Брич В. Я., Корман М. М. Креативний менеджмент : підруч. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — 220 с. — ISBN 978-966-654-503-2

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково- педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки : моногр. — Київ : Прінтеко, 2020. — 439 с. — ISBN 978-617-7876-14-3

Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади : навч. посіб. — Київ : [Б. в.], 2016. — 112 с.

Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства : моногр. — Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. — 205 с. — ISBN 978-617-7486-03-8

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4115
Усього літератури: 10933
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Вища математика : підруч

Автори

Коваль І. М.; Ануфрієв Л. О.; Брусиловська О. І.; Гребенник Г. П.; Долженков О. О.; Дунаєва Л. М.; Кормич Л. І.; Кузьмін П. В.; Мілова М. І.; Наумкіна С. М.; Неділько К. П.; Романюк А. С.; Степанова Н. Є.; Хорошилов О. Ю.

Перебуває у підрозділах

512. Вища математика

Дата видання

2014

Кількісна характеристика

67 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

УЧЛ – Підручник

Мова

Українська

Ключові слова

числові матриці та дії над ними; визначники: означення та методи обчислювання; системи m лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими: дослідження на сумісність та розв’язання; лінійні (векторні) n-вимірні простори; лінійні перетворення; власні вектори і власні числа лінійного оператора; векторна алгебра й аналітична геометрія; функціональна залежність. класифікація функцій. застосування функцій в економіці; границя функції натурального аргумент; границя функції неперервного аргументу; неперервність і розриви функцій; диференціальне числення функції однієї змінної; похідна та її властивості; диференціювання функцій; диференціальне числення функції багатьох змінних; інтегральне числення функцій однієї та кількох змінних; диференціальнірівняння; ряди

Авторський знак

П 50

УДК

32

ББК

66

ISBN

978-966-03-5994-9

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: