Міжнародний Науково-технічний Університет

Коротун Т. М. Програма преддипломної практики. — Київ : МНТУ, 2017. — 21 с.

Методичні рекомендації щодо підготовки захисту магістерських випускних робіт студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". — Київ : МНТУ, 2017. — 17 с.

уклад.: Тульчинський Р. В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних магістерських робіт освітнього ступеня "магістр" галузі знань 07 "Управління і адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент". — Київ : МНТУ, 2019. — 44 с.

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни "Менеджмент" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" усіх форм навчання. — Київ : МНТУ, 2020. — 29 с.

Наторіна А. О. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики та підготовки звіту для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". — Київ : МНТУ, 2020. — 16 с.

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 125
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Інтернаука. Серія "Юридичні науки" : міжнар. наук. журн

Автори

Київський кооперативний інститут бізнесу і права; Приватна установа "Науково‐дослідний інститут публічного права"; Громадська організація "Міжнародна академія освіти і науки"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Рада України".

Перебуває у підрозділах

050. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки"

Видавець

ТОВ "Спринт‐Сервіс"

Дата видання

2017

Кількісна характеристика

71 с.

Номер тому

№ 1

Вид документа

Триваюче видання
Журнал

Мова

Українська
Англійська

Предметна рубрика

Публічне управління; Право

Авторський знак

М‐43

УДК

34

ББК

67

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Калюжний Ростислав Андрійович, Шапенко Людмила Олександрівна
ПРАВОЗАСТОСОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ........................................................... 7
Дудченко Оксана Сергіївна
ВИДИ НОРМАТИВНО‐ПРАВОВИХ АКТІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УСРР В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920‐х рр................................... 12

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Славна Оксана Володимирівна
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ........................................................................................................ 16

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО, ПОДАТКОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Bezzubov Dmytro, Stepankivska Nataliia
ENSURING INFORMATION SECURITY BY ENTITIES IN INFORMATION ECONOMY ............................ 20
Горбунова Оксана Юріївна
АДМІНІСТРАТИВНО‐ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ..... 24
Грохольський Володимир Людвигович
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ
ВІД СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ ..................................................................................................................................................... 28
Mushenok Viсtor
GENESIS OF LOCAL TAXATION IN UKRAINE .............................................................................................................. 33
Остапенко Олексій Іванович
ЗАГРОЗА, РИЗИК ТА ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ПРИ ЗАТРИМАННІ ПРАВОПОРУШНИКА ................ 37
Світличний Олександр Петрович
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ .................................................................................................................................................................................... 45

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Єлісєєв В’ячеслав Сергійович
ПРО ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ.........................................................................................................................50
Курило Володимир Іванович, Лебідь Валерій Іванович
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ЄС .................................................................................... 59

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Шульга Євгеній Вікторович
МІЖНАРОДНО‐ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ВПЛИВУ
ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ: ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ........................................................................... 63

ISSN

2520-2308

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: