Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 42
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Інтернаука. Серія "Юридичні науки" : міжнар. наук. журн

Автори

Київський кооперативний інститут бізнесу і права; Приватна установа "Науково‐дослідний інститут публічного права"; Громадська організація "Міжнародна академія освіти і науки"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Рада України".

Перебуває у підрозділах

050. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки"

Видавець

Київ : Видавничий дім "Інтернаука"

Дата видання

2018

Кількісна характеристика

115 с.

Номер тому

№ 9 (14)

Вид документа

Журнал
Триваюче видання

Мова

Українська

Предметна рубрика

Публічне управління; Право

Авторський знак

М-43

УДК

34

ББК

67

Зміст

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Дем’янчук Юрій Вікторович, Новак Ярослав Віталійович
АКТУАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНО‐ПРАВОВІ АНТИКОРУПЦІЙНІ НОРМИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ................................................................................................... 9
Машевська Оксана Петрівна
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ ЗА НЕПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРУЧАННЯ
У ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ .......................................................................................... 14
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
Потапенко Сергій Анатолійович
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗА ЗЕМЛЮ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ..................................................... 29
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
Тарасова Ірина Вікторівна, Лєньова Вікторія Олексіївна
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ З КОНТРАБАНДОЮ................................... 35
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Елётнов Виталий Игоревич, Малаховский Никита Александрович
КЛАССИФИКАЦИИ ТАТУИРОВОК И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ
О НИХ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ................................................................. 40
Елётнов Виталий Игоревич
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ БОДИМОДИФИКАЦИИ ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ...................................................................................................................... 46
Повзик Євген Вікторович
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ............................................ 51
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Карвацька Світлана Богданівна
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ СУДАМИ УКРАЇНИ: ОБ’ЄКТИВНІ
ПРОБЛЕМИ ТА СУБ’ЄКТИВНІ НЕДОПРАЦЮВАННЯ........................................................... 57
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
Некіга Світлана Миколаївна
КОМПРОМІС ТА КОНФЛІКТ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ ................................................................ 64
Олейников Сергій Миколайович
ПОВЕДІНКА В ПРАВОВІЙ СФЕРІ СУСПІЛЬСТВА: ДИНАМІКА ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ......... 73
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Базарник Богдан Ігорович
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ СУДДІВ: ОСОБИСТІСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ........ 80
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Бервено Сергій Миколайович, Стаднічук Юлія Володимирівна, Шишенко Артем Олегович
РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА АБО ПОЛІТИКА 2.0 .................................................................................... 87
Бойчук Дмитро Валерійович, Панова Ірина Юріївна
СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ......................................................................................... 98
Ямненко Тетяна Михайлівна, Бабкова Вікторія Андріївна
СТОРОНИ ДОГОВОРУ ПРО СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ...107

ISSN

2520-2308

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: