Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Інтернаука. Серія "Юридичні науки" : міжнар. наук. журн

Автори

Київський кооперативний інститут бізнесу і права; Приватна установа "Науково‐дослідний інститут публічного права"; Громадська організація "Міжнародна академія освіти і науки"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Рада України".

Перебуває у підрозділах

050. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки"

Видавець

Київ : Видавничий дім "Інтернаука"

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

91 с.

Номер тому

№ 9 (31)

Вид документа

Журнал
Триваюче видання

Мова

Українська

Предметна рубрика

Публічне управління; Право

Авторський знак

М-43

УДК

34

ББК

67

Зміст

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Брийовська Ірина Богданівна, Козачок-Труш Ніна Василівна
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ .................................................................................................................... 9
Бухарін Гліб Олегович
МОДЕЛЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНТЕХУ ........................................ 18
Городецька Ірина Альбінівна
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ............................................................................................................ 26
Комарницька Ірина Іванівна
СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ ...................................................................................................... 32
Малашко Олександр Євгенійович
ПОЛІТИКА ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ................................................................................................... 38
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
Курилін Іван Ростиславович
ТАКТИКА ДОПИТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КІБЕРЗЛОЧИНІВ............................................... 49
Омельчук Василь Андрійович, Марцинюк Таїсія Василівна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ (ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ).......................................................................... 55
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА
Скоромний Ярослав Ігорович
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЮРИДИЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ .............................................................................................. 62
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
Горєлова Вероніка Юріївна
ПРАВОВА СУТНІСТЬ МОРАЛІ АДВОКАТА В КОНТЕКСТІ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ...................... 70
Нітченко Алла Григорівна, Морська Наталія Львівна
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ................................................................ 74
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Гудима Мирослава Мирославівна
КОНСТИТУТИВНЕ І ТРАНСЛЯТИВНЕ ПРАВОНАБУТТЯ В КОНТЕКСТІ ВЧЕННЯ
ПРО ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ .................................................................................... 82

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: