Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Інтернаука. Серія "Юридичні науки" : міжнар. наук. журн

Автори

Київський кооперативний інститут бізнесу і права; Приватна установа "Науково‐дослідний інститут публічного права"; Громадська організація "Міжнародна академія освіти і науки"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Рада України".

Перебуває у підрозділах

050. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки"

Видавець

Київ : Видавничий дім "Інтернаука"

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

127 с.

Номер тому

№ 10 (32)

Вид документа

Журнал
Триваюче видання

Мова

Українська

Предметна рубрика

Публічне управління; Право

Авторський знак

М-43

УДК

34

ББК

67

Зміст

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Бінько Ігор Ігорович
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ...................................................................................................... 9
Драчевська Ольга Олександрівна
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .................. 14
Малашко Олександр Євгенійович, Ковалів Мирослав Володимирович
ТЕОРЕТИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ПОНЯТТЯ "ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА"............................... 20
Чепов Олексій Олексійович
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СТОЛИЦІ УКРАЇНИ — МІСТА-ГЕРОЯ КИЄВА
ЯК ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ МІСТА.............................................................................................................. 34
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
Кудрявцева Вікторія Вікторівна, Бернацька Жанна Петрівна
КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА, ЯК СПРОБА АНТИКОРУПЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ.................................................... 38
Товкун Ігор Миколайович, Дуброва Ганна Олександрівна
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ............ 44
Яценко Семен Сергійович
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ .................................................................... 48
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО
Задихайло Дмитро Дмитрович, Рутвян Кристина Олегівна
ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ (ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) .............. 60
Покальчук Михайло Юрійович, Корнієнко Ангеліна Юріївна
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ...................................................... 67
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
Кушніренко Олександр Георгійович
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ........................ 72
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Антонюк Анастасія Борисівна, Русецька Валерія Артурівна
ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ............................................. 78
Бережний Олександр Іванович, Клімчук Богдан Володимирович,
Литвиненко Артур Олександрович
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.............................................................................................. 87
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА
Скоромний Ярослав Ігорович
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ ............................................................... 93
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
Горєлова Вероніка Юріївна
ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ: РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА..... 101
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Євков Андрій Миколайович
ПРОБЛЕМАТИКА ВИЧЕРПАННЯ ВИКЛЮЧНОГО ПРАВА НА ЕКСПОРТ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ .................................................................................... 106
Кацюба Карина Валеріївна, Конюхова Марія Олександрівна,
Мельник Максим Ярославович
ОСНОВНА (СТАТУТНА) ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ: ПОНЯТТЯ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ ........................................................... 116

ISSN

2520-2308

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: