Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 37
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Інтернаука. Серія "Юридичні науки" : міжнар. наук. журн

Автори

Київський кооперативний інститут бізнесу і права; Приватна установа "Науково‐дослідний інститут публічного права"; Громадська організація "Міжнародна академія освіти і науки"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Рада України".

Перебуває у підрозділах

050. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки"

Видавець

Київ : Видавничий дім "Інтернаука"

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

131 с.

Номер тому

№ 11 (33), Т. 1

Вид документа

Журнал
Триваюче видання

Мова

Українська

Предметна рубрика

Публічне управління; Право

Авторський знак

М-43

УДК

34

ББК

67

Зміст

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Бінько Ігор Ігорович
ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА І ЯК ПРОЦЕСУ ...9
Драчевська Ольга Олександрівна
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ .................................. 14
Іваненко Микола Михайлович
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.............. 20
Казак Ріната Алімівна, Черний Володимир Сергійович
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ...................... 27
Піддубний Олексій Юрійович, Жмуйда Ольга Миколаївна
РЕГУЛЯТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РИНКУ РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ ..................................... 34
Солодка Олена Маркіянівна
НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ ................................................................................................. 38
Тарасюк Анатолій Васильович
МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: ПИТАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ................................................................................................................ 46
Чепов Олексій Олексійович
ВЛАДНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СТОЛИЦІ УКРАЇНИ — МІСТІ-ГЕРОЇ КИЄВІ ...................... 53
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
Кудрявцева Вікторія Вікторівна, Врещ Юлія Олександрівна,
Радченко Олександра Андріївна
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ..................... 57
Кудрявцева Вікторія Вікторівна, Погуляник Іванна Вікторівна,
Бабенко Єлизавета Андріївна
УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАХИСТІ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ .......... 65
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО
Задихайло Дмитро Дмитрович, Лешко Оксана Дмитрівна
ЕКОЛОГІЧНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ............................................................................................................... 75
Карпінська Наталія Володимирівна
ЗАСТОСУВАННЯ САНІТАРНИХ ТА ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ У СВІТЛІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ .......................................................................................... 82
Покальчук Михайло Юрійович, Мітько Михайло Васильович,
Стрижак Радіон Олегович
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ .......................................................................................... 89
Самсонова Яна Олексіївна, Дзебчук Аліна Василівна, Ігнатова Анастасія Вадимівна
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ............................................ 96
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
Калініченко Олександр Федосійович, Головчак Вадим Віталійович
РЕФЕРЕНДУМ ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ .............................................. 102
Овсяннікова Ольга Олександрівна, Липнік Вікторія Сергіївна
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДДІВ ............................................. 107
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
Довбань Ігор Миколайович
СУЧАСНИЙ ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ,
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ ....................................................... 114
Крайник Григорій Сергійович, Пержул Віталій Олексійович
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 109 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ............................................................................ 121

ISSN

2520-2308

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: