Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Інтернаука. Серія "Юридичні науки" : міжнар. наук. журн

Автори

Київський кооперативний інститут бізнесу і права; Приватна установа "Науково‐дослідний інститут публічного права"; Громадська організація "Міжнародна академія освіти і науки"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Рада України".

Перебуває у підрозділах

050. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки"

Видавець

Київ : Видавничий дім "Інтернаука"

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

137 с.

Номер тому

№ 11 (33), Т. 2

Вид документа

Журнал
Однотомне видання

Мова

Українська

Предметна рубрика

Публічне управління; Право

Авторський знак

М-43

УДК

34

ББК

67

Зміст

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Демура Марина Ігорівна, Скрипник Регіна Вікторівна
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ .................................................................................................... 9
Денисовський Михайло Дмитрович, Томчук Інна Олександрівна,
Слотюк Вікторія Андріївна
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ................................................................................................................ 16
Елётнов Виталий Игоревич
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ...23
Колінько Олена Олександрівна, Гнатюк Ростислав Олегович
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРИЙНЯТТЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ...28
Сіроткіна Марія Вячеславівна
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ......................................................................................................................... 34
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Косінова Дарина Станіславівна, Абрамова Валентина Олександрівна
ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ .......................................... 40
Косінова Дарина Станіславівна, Шиманський Богдан Ігорович,
Гаркуша Владислав Віталійович
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ..................................................................... 46
Радчук Олександр Павлович, Кахнова Марина Геннадіївна
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ АВТОНОМІЇ ВОЛІ
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)............................................. 53
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА
Скоромний Ярослав Ігорович
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ ........................................................... 59
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
Горєлова Вероніка Юріївна
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ МОРАЛЬНИХ ЗАСАД В РОБОТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.......................................................................................................................... 67
Войтенко Дмитро Олександрович
ГРОМАДСЬКА ДУМКА В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ СФЕРІ СУСПІЛЬСТВА................................. 72
Коваль Анна Миколаївна
ПРАВОВІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ................................................................................................... 84
Сидоренко Ольга Олександрівна, Сябренко Вікторія Володимирівна,
Татарінова Анастасія Вадимівна
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ВИД ПРАВОВОГО АКТУ ............................................... 93
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Іванов Андрій Михайлович, Блинова Дар’я Віталіївна, Кривний Владислав Євгенович
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ...............................................................................................................100
Климович Юлія Олександрівна, Шуміло Інеса Анатоліївна
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ
В УКРАЇНІ З ПІДСТАВИ ПОРУШЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ.........................................106
Косінова Дарина Станіславівна, Ткач Дарина Костянтинівна,
Мельниченко Владислав Сергійович
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄС...................113
Литвиненко Дар’я Олександрівна, Шуміло Інеса Анатоліївна
ДОГОВІРНЕ СПАДКУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ ........................... 121
Уразова Ганна Олександрівна, Гудзенко Юлія Олександрівна
ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ .................. 127

ISSN

2520-2308

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: