Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Інтернаука. Серія "Юридичні науки" : міжнар. наук. журн

Автори

Київський кооперативний інститут бізнесу і права; Приватна установа "Науково‐дослідний інститут публічного права"; Громадська організація "Міжнародна академія освіти і науки"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Рада України".

Перебуває у підрозділах

050. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки"

Видавець

Київ : Видавничий дім "Інтернаука"

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

81 с.

Номер тому

№ 12 (34), Т. 2

Вид документа

Журнал
Триваюче видання

Мова

Українська

Предметна рубрика

Публічне управління; Право

Авторський знак

М-43

УДК

34

ББК

67

Зміст

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА
Скоромний Ярослав Ігорович
ВИНА ЯК СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ ....................... 7
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
Горєлова Вероніка Юріївна
"БЕЗОСОБИСТІСНА МОРАЛЬ" ЯК ФЕНОМЕН ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ....... 16
Дашковська Олена Ростиславівна, Демченко Василь Олександрович,
Яворський Віталій Олександрович
ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ ........................................... 21
Суходоля Мар’яна Володимирівна
ФАКТИЧНИЙ СТАН ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕФОРМОВАНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ ................................................................................ 27
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Авескулов Валерій Дмитрович, Гуржій Вікторія Олександрівна, Борійчук Софія Віталіївна
ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ..................................................... 33
Авескулов Валерій Дмитрович, Дереш Юлія Вікторівна, Романчук Альбіна Олександрівна
ПРАВО НА ЛОКАУТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ
В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ................................................................................. 41
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Теліженко Людмила Вікторівна, Мурач Дмитро Васильович
ІНТЕРНЕТ У ЖИТТІ ПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ................................................. 49
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Кацюба Карина Валеріївна, Галайдик Анастасія Русланівна
ПРИНЦИП СВОБОДИ ДОГОВОРУ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО МЕЖІ... 55
Нагнибіда Володимир Іванович
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА ЗАСТОСОВНОГО ДО СУТІ СПОРУ СКЛАДОМ АРБІТРАЖУ
ПРИ ВИРІШЕННІ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ СПОРІВ ............................................... 61
Печений Олег Петрович, Вартовнік Оксана Миколаївна
НЕДІЙСНІСТЬ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ...69

ISSN

2520-2308

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: