Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних магістерських робіт освітнього ступеня "магістр" галузі знань 07 "Управління і адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент"

Автори

уклад.: Тульчинський Р. В.

Перебуває у підрозділах

Магістратура

Видавець

Київ : МНТУ

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

44 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Методичний матеріал

Мова

Українська

Ключові слова

магістерська робота; мета та завдання; основні етапи; структура; зміст; загальні вимоги; підготовка до захисту; захист; критерії оцінювання; список джерел

Предметна рубрика

Методичні рекомендації; Менеджмент

Анотація

Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти магістерської програми, а також для наукових керівників курсових робіт. Дані методичні рекомендації складені з урахуванням сучасних вимог до виконання курсових робіт і задач подальшого підвищення якості їхнього виконання. У представлених методичних рекомендаціях розглядаються методологічні підходи щодо організації, виконання та публічного захисту магістерських робіт впродовж терміну навчання здобувачів вищої освіти магістерської програми за спеціальністю 073 "Менеджмент".

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: