Міжнародний Науково-технічний Університет

Рибачок Н. А. Операційні системи: лаб. практикум : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 100 с.

Ніколюк П. К. Моделювання систем: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ, 2023. — 228 с.

Крилова І. Г. Основи інвестування: конспект лекцій. — Миколаїв, 2023. — 73 с.

За заг. ред. Ківалова С. Загальне адміністративне право України: підручник. — Одеса : Фенікс, 2023. — 792 с. — ISBN 978-966-928-929-2

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 250
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту. Фармація "Крок 2" [вітчизняні студенти]

Автори

Бензель Л. В.; Ващенко К. Ф.; Гала Л. О.; Георгіянц В. А.; Голопихо Л. І.; Жадько С. В.; Камінський Д. В.; Коваль А. Я.; Ковальська Н. П.; Коробко Д. Б.; Кузнєцова В. Ю.; Левицька О. Р.; Марчишин C. M.; Моряк З. Б.; Немченко А. С.; Отрішко І. А.; Половко Н. П.; Пухальська І. О.; Рубан О. А.; Самогальська О.Є; Унгурян Л. М.; Фізор Н. С.

Співавтори

Азаренко Ю. М.; Байгуш Ю. В.; Барнатович C. B.; Бевз Н. Ю.; Безрук Т. О.; Безугла Н. П.; Бензель Л. В.; Бєлоусова І. П.; Бєляєва О. І.; Бухтіярова Г. А.; Васенда М. М.; Ващенко К. Ф.; Волох Д. С.; Гала Л. О.; Гарна Н. В.; Геруш О. В.; Гладишев В. В.; Глушаченко О. О.; Гнідець В. І.; Головкін В. О.; Головченко О. І.; Головченко О. С.; Голопихо Л. І.; Городецька I. Я.; Городнича О. Ю.; Григорук Ю. М.; Грицик Л. М.; Демченко B. О.; Демчук М. Б.; Денис А. I.; Денисенко О. М.; Дзвіняцька О. Ф.; Доля В. С.; Дорохова Л. П.; Ємельянова О. І.; Єрьоміна З. Г.; Жадько С. В.; Живора Н. В.; Жиляєв С. О.; Завадська І. В.; Зарічанська О. В.; Зарума Л. Є.; Іванов Е. І.; Калугіна С. М.; Карпюк У. В.; Клекот О. О.; Клименко В. I.; Книш Є. Г.; Коваль В. М.; Ковальська Н. П.; Козицька К. І.; Корнєва Л. О.; Кошова І. П.; Крайдашенко O. B.; Крючкова Т. М.; Кулачек В. Т.; Кулдиркаєва К. В.; Кучеренко Н. В.; Левицька О. Р.; Левченко І. О.; Лелека М. В.; Леонова С. Г.; Лозинська Р. В.; Лупітько О. М.; Люта М. Л.; Мазулін О. В.; Макух Х. I.; Манченко О. В.; Марків Н. В.; Марчишин C. M.; Мельник М. В.; Морозова Л. П.; Науменко І. А.; Недорезанюк Н. С.; Немченко А. С.; Немятих О. Д.; Нікітіна О. О.; Образенко М. С.; Огданський К. М.; Орлова О. А.; Отрішко І. А.; Паламар А. О.; Передерій Є. О.; Пересекіна Н. М.; Пестун І. В.; Подорожна Л. М.; Полова Ж. М.; Поляк О. Б.; Попова Н. В.; Потапова Т. М.; Проценко Т. М.; Рибак О. В.; Рибачук В. Д.; Самборський О. С.; Сапатий А. Л.; Семенців Г. М.; Сидоренко І. О.; Сич І. А.; Сікорин У. Б.; Слаб’як О. І.; Соболева В. О.; Соколова Л. В.; Степанюк К. О.; Стеріоні І. В.; Стречень С. Б.; Сущук Н. А.; Тернинко І. І.; Тимченко А. Ю.; Тихонова С. О.; Ткаченко В. Г.; Ткаченко H. O.; Ткачук І. О.; Трофімова Т. С.; Федяк І. О.; Хмельова М. О.; Цимбаліста Ю. А.; Черковська Л. Г.; Чолак I. С.; Яворська Л. П.; Ярема І. О.; Ярних Т.Г; МОЗ України; Департамент роботи з персоналом; освіти та науки; Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація’’; МОЗ України; Департамент роботи з персоналом; освіти та науки; Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація’’

Перебуває у підрозділах

2022

Видавець

Київ: [б. в.]

Дата видання

2018

Кількісна характеристика

20 c.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Збірник

Мова

Російська

УДК

615.1(075.8)

ГРНТИ

76.31

Даний розділ захищено спеціальним паролем.
Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.

Пароль: