Міжнародний Науково-технічний Університет

Бояринова К. О. Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств: меодологія забезпечення розвитку : моногр. — Київ, Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2017. — 436 с. — ISBN 978-671-7273-75-1

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Книжок у каталозі: 6822
Книжок у електр. бібліотеці: 4230
Усього літератури: 11052
Відвідувачів на сайті: 7
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб

Автори

Гайдулін О.О.

Перебуває у підрозділах

342.7. Права людини. Права та обов’язки громадян

Видавець

Харків: ФОП Лисенко І. Б.

Дата видання

2018

Кількісна характеристика

300 с.

Характер документа

УЧЛ – Навчальний посібник

Мова

Українська

Опис

Гайдулін О.О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. Посіб. / О. О. Гайдулін, В. Ю. Худолей, І. М. Шаркова.— Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

У наявності примірників

7