Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4087
Усього літератури: 10905
Відвідувачів на сайті: 74
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб

Автори

за заг. ред. Яковюка І. В.

Співавтори

Сердюк О. В.; Трагнюк О. Я.; Яковюк І. В.; Аббакумова Д. В.; Анакіна Т. М.; Бенедик Я. С.; Білоусов Є. М.; Жуков І. М.; Комарова Т. В.; Кудас І. Б.; Полатай В. Ю.; Ребриш Б. Ю.; Сенаторова О. В.; Сердюк О. В.; Сорокун В. М.; Толстенко Ю. О.; Чевічалова Ж. В.; Щокін Ю. В.; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Кафедра права Європейського Союзу; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Каф. права Європ. Союзу

Перебуває у підрозділах

341. Міжнародне право

Видавець

Харків: Право

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

126 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

УЧЛ – Навчальний посібник

Мова

Українська

Ключові слова

права людини; конвенція; Європейський суд; ЄСПЛ; свобода; рпво власності; скарги

Предметна рубрика

Міжнародне право; Права людини; Захист прав людини; Європейський суд; Конвенція

Авторський знак

К64

УДК

341.176(4)(075.8); 341.231.14(07)

Анотація

У посібнику висвітлено каталог прав людини та механізм їх захисту відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р. Розглянуто окремі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у національному правопорядку.

У наявності примірників

4

ISBN

978-966-937-864-4