Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3954
Усього літератури: 10765
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб

Автори

за заг. ред. Яковюка І. В.

Співавтори

Сердюк О. В.; Трагнюк О. Я.; Яковюк І. В.; Аббакумова Д. В.; Анакіна Т. М.; Бенедик Я. С.; Білоусов Є. М.; Жуков І. М.; Комарова Т. В.; Кудас І. Б.; Полатай В. Ю.; Ребриш Б. Ю.; Сенаторова О. В.; Сердюк О. В.; Сорокун В. М.; Толстенко Ю. О.; Чевічалова Ж. В.; Щокін Ю. В.; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Кафедра права Європейського Союзу; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Каф. права Європ. Союзу

Перебуває у підрозділах

341. Міжнародне право

Видавець

Харків: Право

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

126 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

УЧЛ – Навчальний посібник

Мова

Українська

Ключові слова

права людини; конвенція; Європейський суд; ЄСПЛ; свобода; рпво власності; скарги

Предметна рубрика

Міжнародне право; Права людини; Захист прав людини; Європейський суд; Конвенція

Авторський знак

К64

УДК

341.176(4)(075.8); 341.231.14(07)

Анотація

У посібнику висвітлено каталог прав людини та механізм їх захисту відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р. Розглянуто окремі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у національному правопорядку.

У наявності примірників

4

ISBN

978-966-937-864-4