Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4088
Усього літератури: 10906
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія

Автори

Мушак Н. Б.; Муравйов В. І.

Співавтори

Національна академія наук України; Київський університет права; Нац. акад. наук України; Київ. ун-т права

Перебуває у підрозділах

341. Міжнародне право

Видавець

Київ: Ліра-К

Дата видання

2014

Кількісна характеристика

192 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Монографія

Мова

Українська

Ключові слова

міжнародне право; захист прав людини; міжнародні організації з прав людини співробітництво України; європейські стандарти

Предметна рубрика

Міжнародне право; Права людини; Захист прав людини; Європейські організації

Авторський знак

М93

УДК

341.231

ББК

Х911.368(4)

Анотація

Досліджено міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях (Раді Європи, Європейському Союзі та Організації з безпеки і співробітництва у Європі). В роботі досліджено концептуальні підходи до становлення та розвитку прав людини у Європі, проаналізовано проблеми класифікації прав людини та основних свобод, розкрито систему європейських міжнародних організацій, що займаються проблематикою прав людини. Значну увагу приділено основним напрямам та особливостям співробітництва Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва у Європі та Європейського Союзу у встановленні ними європейських стандартів захисту прав людини. Відповідно, автором удосконалено дефініцію європейських стандартів прав людини, надано визначення поняттям "європейської міжнародної організації" та "загальноєвропейської системи захисту прав людини".

У наявності примірників

1

ISBN

978-966-2609-57-8