Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3954
Усього літератури: 10765
Відвідувачів на сайті: 19
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія

Автори

Мушак Н. Б.; Муравйов В. І.

Співавтори

Національна академія наук України; Київський університет права; Нац. акад. наук України; Київ. ун-т права

Перебуває у підрозділах

341. Міжнародне право

Видавець

Київ: Ліра-К

Дата видання

2014

Кількісна характеристика

192 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Монографія

Мова

Українська

Ключові слова

міжнародне право; захист прав людини; міжнародні організації з прав людини співробітництво України; європейські стандарти

Предметна рубрика

Міжнародне право; Права людини; Захист прав людини; Європейські організації

Авторський знак

М93

УДК

341.231

ББК

Х911.368(4)

Анотація

Досліджено міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях (Раді Європи, Європейському Союзі та Організації з безпеки і співробітництва у Європі). В роботі досліджено концептуальні підходи до становлення та розвитку прав людини у Європі, проаналізовано проблеми класифікації прав людини та основних свобод, розкрито систему європейських міжнародних організацій, що займаються проблематикою прав людини. Значну увагу приділено основним напрямам та особливостям співробітництва Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва у Європі та Європейського Союзу у встановленні ними європейських стандартів захисту прав людини. Відповідно, автором удосконалено дефініцію європейських стандартів прав людини, надано визначення поняттям "європейської міжнародної організації" та "загальноєвропейської системи захисту прав людини".

У наявності примірників

1

ISBN

978-966-2609-57-8