Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4115
Усього літератури: 10933
Відвідувачів на сайті: 63
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум

Автори

Сердюк О. В.; Яковюк І. В.

Співавтори

Щокін Ю. В та ін.

Перебуває у підрозділах

341. Міжнародне право

Видавець

Харків : Право

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

404 с.

Вид документа

Однотомне видання

Мова

Українська

Ключові слова

конвенція; права людини; свобода; європейський суд; право на життя; катування; заборона; покарання; рабство; недоторканність; приватне і сімейне життя; справедливий суд; свобода думки; совість; релігія; зібрання; об’єднання; захист майна; власність; дискримінація; вільні вибори; осоновоположних свобод

Авторський знак

Т33

УДК

341.231

Анотація

У виданні розглянуто теоретичні проблеми та проаналізовано практику застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших норм міжнародного права у національному порядку. Особливий аспект зроблено на тлумаченні Конвенції Європейським судом з прав людини. Досліджено особливості конвенційного механізму захисту прав людини: питань юрисдикції Європейського суду з прав людини, методів тлумачення конвенції, використання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини. Наведено правові позиції цього Суду щодо прав людини, які захищається конвенцією.

У наявності примірників

2

ISBN

978-966-937-531-5