Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4115
Усього літератури: 10933
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Міжнародний захист прав людини: навч. посіб

Автори

Сироїд Т. Л.; Фоміна Л. О.

Співавтори

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна

Перебуває у підрозділах

341. Міжнародне право
001.1. Загальна ідея. Концепція

Видавець

Харків : Право

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

310 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

УЧЛ – Навчальний посібник

Мова

Українська

Ключові слова

конвенція; права людини; свобода; європейський суд; право на життя; катування; заборона; покарання; рабство; недоторканність; приватне і сімейне життя; справедливий суд; свобода думки; совість; релігія; зібрання; об’єднання; захист майна; власність; дискримінація; окремі категорії; осоновоположних свобод

Авторський знак

С40

УДК

341.215.4

ББК

Х911.3 я73

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено становлення та розвиток інституту міжнародного захисту прав людини на універсальному і регіональному рівнях; розкрито обсяг та складові основних прав людини; зосереджено увагу на ключових питання щодо правової та інституційної основи захисту таких категорій осіб як діти, жінки, біженці, вимушені переселенці, особи позбавлені волі та інші. Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо розгляду конкретних справ та акцентовано увагу на зазначенні прийнятих ним рішень.

У наявності примірників

1

ISBN

978-966-937-614-5