Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар

Автори

Антипов В. І.

Співавтори

Університет державної фіскальної служби України Навчально-науковий інститут права; Навч.-наук. ін-т права Ун-ту держ. фіск. служби України

Перебуває у підрозділах

343. Кримінальне право

Видавець

Харків : Право

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

1200 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Випадки із судової практики

Мова

Українська

Ключові слова

європейський суд; права людини; судова практика; коментарі; висновки; статути; декларації; конвенції; пакти; акти

Авторський знак

А43

УДК

343.13(477)

ББК

Х881.9(4УКР)0-324

Опис

Видання підготовлене за підсумками аналізу більше ніж 300 конвенції, статутів, актів, протоколів та інших міжнародних актів, а також на підставі узагальнення майже 3 тис. рішень Європейського суду з прав людини.

У наявності примірників

1

ISBN

978-966-937-621-3