Міжнародний Науково-технічний Університет

Замлинський В. А. Венчурне інвестування суб’єктів аграрного виробництва: науково-методичний аспект: монографія. — Одеса: Прес-кур’єр, 2016. — 344 с. — ISBN 978-966-2512-82-3

Кононенко С. В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин: монографія. — Київ, 2012. — 899 с. — ISBN 978-966-02-6197-6

Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: підручник. — Київ: МАУП, 1999. — 248 с. — ISBN 5-86926-121-Х

Палеха Ю. І. Управлінське документування: навч. посіб. : у 2 ч. — Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 283 с. — ISBN 966-7942-42-2

Волкотруб Г. Й. Українська ділова мова: Практикум. — Київ: МАУП, 2007. — 156 с. — ISBN 978-966-608-794-5

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1931
Усього літератури: 7812
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 59
Користувачів у каталозі: 1307

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 343. Кримінальне право ->

1. Андрушко П. Джерела кримінального права України: поняття. види // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С 25-41
2. Бажанова М. Кримінальне право України:Загальна частина:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 480 c.
3. Бажанова М. Кримінальне право України:Особлива частина:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 544 c.
4. Бажанова М. В., Сташиста В. В., Тація Я. Кримінальне право України:Особлива частина:Підручник для студ.вищ.навч.заклад.освіти. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 496 c.
5. Бантишев О. Ф. Кримінальне право України:Загальна частина: Збірник завдань. — К.:Нац академ внутр справ Укр, 2003. — 112 c.
6. Баулін Ю. Загальні положення державної політики щодо боротьби зі злочинністю в Україні. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.228-231
7. Бахин В. П. Особенности расследования заказных убийств:Лекция. — К.:Нац.академия внутренних дел Украины, 1999. — 48 c.
8. Бахин В. П. Понятие,сущность и содержание криминалистической тактики:Лекции. 1999. — 34 c.
9. Бедь В. В. Юридична психологія: Навчальний посібник. — Львів: Новий Світ-2000, 2007. — 376 с. — ISBN 966-7827-07-0
10. Берзін П. Поняття повторності та сукупності злочинів: особливості системно-структурних характеристик // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.92-98
11. Біленчук П. Кримінальне право України:Навч.посіб:Альб.схем. — К.:Олан, 2003. — 403 c.
12. Біленчук П. Д. Криміналістика:Підручник для вищих навч.заклад. — К.:Право, 1997. — 256 c.
13. Бойко В. Ф., Гончаренко В. Г. Науково-практичний коментар кримінально-процесувального кодексу України. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 624 c.
14. Борисов В. Сучасна політика держави у сфері боротьби зі злочинністю та її кримінально-правовий напрямок. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.232-242
15. Борисов В. Питання караності злочину у конституційному судочинстві (на прикладі заміни смертної кари довічним позбавленням волі) // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.147-157
16. Вовк І. В. Умови застосування аналогії у кримінальному судочинстві України// Судова практика. — Судова практика, 2011. — № 9-10. — С. 29-36
17. Вяк К. Антитерористичні заходи за кримінальним кодексом республіки Польща // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 126-134
18. Головнєнков П. Судові угоди в німецькому кримінальному процесі. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.369-374
19. Гора В. А., Іщенко В. В., Колесник А. Криміналістика:Посіб для підготов.до іспитів. — К.:Вид.Паливода, 2007. — 236 c.
20. Гора В. А., Іщенко В. В., Колесник А. Криміналістика:Посіб для підготов.до іспитів. — К.:Вид.Паливода, 2004. — 233 c.