Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 61. Медичні науки -> 616. Патологія. Клінічна медицина ->

1. Бокша В. Г. Справочник по климатотерапии. — Киев: Здоровья, 1989. — 206 с. — ISBN 5-311-00337-5
2. Грейда Б. П., Завацький В. І. Лікувальна фізична культура. — Луцьк, 1993. — 90 c.
3. Каминский А. Г. Врачебно-трудовая экспертиза больных туберкулезом легких. — Киев : Здоровье, 1964. — 299 с.
4. Науково-методичні розробки з інтегральної терапії для реабілітації онкохворих: Методичні рекомендації. — Київ: [Б. в.], 2017. — 79 с. — ISBN 978-617-7287-75-8
5. Микитенко Д. О. Формування фенотипу лікарської резистентності: теорія, методологія та прогноз. — Херсон : Вишемирський В. С., 2008. — 384 с. — ISBN 966-8912025-Х
6. Микитенко Д. О. Формування фенотипу лікарської резистентності: теорія, методологія та прогноз: Монографія. — Херсон:Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2008. — 384с. — ISBN 966-8912-25-Х
7. Мосиенко В. С. Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды. — Киев: Школьный мир, 2009. — 352 с. — ISBN 978-966-451-317-0
8. Мосиенко В. С. Региональные подходы к лечению опухолевой болезни. — Киев: Школьный мир, 2010. — 448 с. — ISBN 978-966-451-460-3
9. Мосієнко В. С. Реабілітація онкологічних хворих за допомогою інтегральних методів лікування. — Київ: [Б. в.], 2017. — 80 с. — ISBN 978-617-7287-76-5
10. Мурза В. П. Психофізична реабілітація при лікуванні гастродуоденальних виразок: монографія. — К.: Ун-т "Україна", 2010. — 273 с. — ISBN 978-966-388-301-4
11. Яковлева Л. А. Лечебная физкультура при хронических заболеваниях печени и желчных путей, желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. — К.: Здоровья, 1968. — 126с.
12. Фізичні методи медико-біологічних досліджень: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/Укл.: Т.П.Зінченко, О.В.Перерва, Е.А.Нікіфоров. Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 75с.
13. Сестринська справа:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім.акад.Ю.Бугая, 2009. — 164 c.
14. Функціональна діагностика: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 228 с.
15. ФІзична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 146 с.
16. Основи клінічної патології:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 233 с.
17. Основи догляду за хворими та інвалідами: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 132с.
18. Фізична реабілітація в ендокринології: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 619с.
19. Онкологія у фізичній реабілітації: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 209с.
20. Фізична реабілітація в педіатрії: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 184с.