Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 61. Медичні науки -> 616. Патологія. Клінічна медицина ->

1. Баранов В. М. Физические упражнения в режиме труда. — К.: Здоров’я, 1984. — 176 с.
2. Закалик Г. М. Основи клінічної психології: навч. посіб. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 432 с.
3. Каминский А. Г. Врачебно-трудовая экспертиза больных туберкулезом легких. — Киев : Здоровье, 1964. — 299 с.
4. Науково-методичні розробки з інтегральної терапії для реабілітації онкохворих: Методичні рекомендації. — Київ: [Б. в.], 2017. — 79 с. — ISBN 978-617-7287-75-8
5. Микитенко Д. О. Формування фенотипу лікарської резистентності: теорія, методологія та прогноз: Монографія. — Херсон:Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2008. — 384с. — ISBN 966-8912-25-Х
6. Мосиенко В. С. Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды. — Киев: Школьный мир, 2009. — 352 с. — ISBN 978-966-451-317-0
7. Мосиенко В. С. Региональные подходы к лечению опухолевой болезни. — Киев: Школьный мир, 2010. — 448 с. — ISBN 978-966-451-460-3
8. Мосієнко В. С. Реабілітація онкологічних хворих за допомогою інтегральних методів лікування. — Київ: [Б. в.], 2017. — 80 с. — ISBN 978-617-7287-76-5
9. Мурза В. П. Психофізична реабілітація при лікуванні гастродуоденальних виразок: монографія. — К.: Ун-т "Україна", 2010. — 273 с. — ISBN 978-966-388-301-4
10. Мурза В. П. Лечебная гимнастика у больных туберкулезом в связи с этапами хирургического лечения эмпием плервы и бронхиальных свищей после резекции легких. — Киев, 1969. — 35 с.
11. Хорошуха М. Ф., Мурза В. П. Функціональна діагностика.Навч.посіб для студентів. — К.:Університет, 2007. — 308 c.
12. Щеклин, Щеклик. Инфаркт миокарда-Польськое медицинское издательство. — Варшава, 1980.