Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.138. Маркетинг ->

1. Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок. Методика і практика. — Львів: "Сейбр-Світло", 1995. — 270 с.
2. Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 328 с.
3. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 336 с.
4. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 612 с.
5. Правик Ю. М. Маркетинг туризму: підручник. — К.: Знання, 2008. — 303 с.
6. Дубовик О. В. Маркетинг у банку: навч. посіб. — Львів: ЛБІ НБУ, 2006. — 275 с.
7. Щербань В. М. Маркетинг: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 208 с.
8. Примак Т. О. Маркетинг: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 200 с.
9. Романенко Л. Ф. Маркетинг: навч. посіб. — К.: "Університет"Україна", 2005. — 216 с.
10. Липчук В. В. Маркетинг: навч. посіб. — Львів: "Новий Світ-2000", 2003. — 288 с.
11. Гірченко Т. Д. Маркетинг: навч. посіб. — Львів: ЛБІ НБУ, 2004. — 255 с.
12. Під заг. ред. Кутик Т.В. Маркетинг: опорний навч.-метод. інтерактивний комплекс. — К.: МНТУ, 2009. — 128 с.
13. Павленко А. Ф. Маркетинг: підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с.
14. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс. — Київ, 2001. — 608 с.
15. Корольчук О. П. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні завдання: практикум. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. — 259 с.
16. Вачевський М. В. Маркетингова культура у підприємстві. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 128 с.
17. Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2006. — 336 с.
18. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с.
19. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1997. — 156 с.
20. За ред. Липчука В.В. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 216 с.