Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 80
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.1. Маркетинг ->

1. Замлинський В. А. Венчурне інвестування суб’єктів аграрного виробництва: науково-методичний аспект: монографія. — Одеса: Прес-кур’єр, 2016. — 344 с. — ISBN 978-966-2512-82-3
2. Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 1999. — 328 c. — ISBN 966-574-167-5
3. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 2005. — 336 c. — ISBN 966-574-680-4
4. Куценко В. М. Маректинговий менеджмент: Навч. посіб. — Київ: МАУП, 2003. — 183 с. — ISBN 966-608-246-2
5. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг /Пер.с англ. — М.:Сирин, 2001. — 308 с. — ISBN 5-96567-024-6
6. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Маркетинг підприємства: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2012. — 612 с. — ISBN 978-611-01-0337-4
7. Правик Ю. М. Маркетинг туризму: підручник. — К.: Знання, 2008. — 303 с. — ISBN 978-966-346-490-9
8. Дубовик О. В., Бойко С. М., Вознюк М. А. Маркетинг у банку:Навч. посібник. — Львів: ЛБІ НБУ, 2006. — 275 с. — ISBN 966-368-015-6
9. Романенко Л. Ф. Маркетинг: Навч. посіб. для дист. навч. — Київ:Університет "Україна", 2005. — 216 с. — ISBN 966-7979-98-9
10. Гірченко Т. Д. Маркетинг: Навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. — Львів: ЛБІ НБУ, 2004. — 255 с. — ISBN 966-7330-73-7
11. Маркетинг: Опорний навчально - методичний комплекс/ Під заг. ред.Т.В Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 128с.
12. Тимонин А. М. Маркетинг:Курс лекций для студентов. — Харьков: "ИНЖЕК", 2006. — 76 c.
13. Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С. Я. Маркетинг:основи теорії та практики.Навч.посібник./За заг.ред.В.В.Липчука. — Львів: Новий Світ-2000,Магнолія плюс, 2003. — 288 с. — ISBN 966-8340-01-9
14. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг:Підручник. — К.:КНЕУ, 2003. — 246 с. — ISBN 966-574-431-3
15. Корольчук О. П. Маркетинг. Ситуативні творчі та контрольні завдання: практикум : навч. посібник. — Київ: Київськ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. — 259 с. — ISBN 966-629-069-3
16. Коноплицкий В. А. Маркетинг.Рынок.Финансы: Терминологический словарь-справочник. — Киев :ИМЭКС, 1992. — 182 c.
17. Маркетингова діяльність виробничого підприємства: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 199с.
18. Вачевський М. В. Маркетингова культура у підприємстві: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 128 с. — ISBN 966-8365-92-5
19. Балабанова Л. В., Бриндіна О. А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2006. — 336 с. — ISBN 966-370-022-Х
20. За ред. Липчука В.В. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. — Київ: Академвидав, 2008. — 216 с. — ISBN 978-966-8226-68-7