Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 86
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 347.7 Комерційне (торговельне) право. Право акціонерних товариств ->

1. Алісов Є. О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні. — Х.: Інформаційно-правовий центр, 2004. — 328 с. — ISBN 966-7772-17-9
2. Артемов Н. М. Денежное право (финансово-правовое регулирование обращения национальной и иностранной валюты на территории Российской Федерации): Коллективная монография. — М.: ООО"Изд-во "Элит", 2011. — 272с. — ISBN 978-5-902406-12-9
3. Відп. ред. Л.К.Воронова. Збірник наукових праць з фінансового права. — Х.: Нац. юрид. академія ім. Я.Мудрого, 1999. — 330с.
4. Воронова Л. Конституція України і фінансове законодавство. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.111-124 — ISBN 0132-1331
5. Воронова Л. К. Фінансове право України:Підручник. — К.:Прецедент;Моя книга, 2006. — 448 c.
6. Воронова Л. К. Вибрані праці : зб. праць. — Харків : Право, 2016. — 952 с. — ISBN 978-966-937-045-7
7. Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право. — Харьков:"Легас", 2003. — 360 c.
8. Глух М. В. Правові основи фінансування комунального господарства:Автореферет. — Київ, 2008. — 20 с.
9. Грачева Е. Ю. Финансовое право: вопросы и ответы. — М.: Юриспруденция, 2003. — 237 с. — ISBN 5-9516-0011-1
10. За ред. Л.К.Воронової. Фінансове право України: Навч. посібник. — К.: ВАВ Правова єдність, 2010. — 395 c.
11. Заверуха І. Б. Проблеми правового регулювання державного боргу України :Автореферат. — Київ, 2007. — 40 с.
12. Зюнькін А. Г. Фінансове право:Опорний конспект лекцій. — К.:МАУП, 1999. — 112 с. — ISBN 966-7312-70-4
13. Іванський А. Правові фікції як прийом юридичної техніки у правовому регулюванні фінансових правовідносин// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 236-242
14. Карасева М. В. Финансовое право: [краткий учеб. курс]. — М.: НОРМА. Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 2001. — 279 c. — ISBN 5-89123-571-4
15. Качан О. О. Банківське право:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 288 c.
16. Костюченко О. А. Валютне законодавство України: Для студентів. — Київ, 2006. — 304 c.
17. Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні:правові основи формування та функціонування. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 528 c.
18. Кучерявенко М. П. Фінансове право України:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 320 c.
19. Кучерявенко М. П. Фінансове право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 319 с. — ISBN 966-667-150-6
20. Латковська Т. А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні, країнах центральноєвропейської та англосаксонської систем права: монографія. — Одеса: Юридична література, 2007. — 279 с. — ISBN 978-966-419-048-7