Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 347.7 Комерційне (торговельне) право. Право акціонерних товариств ->

1. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних фондів. — Чернівці: Рута, 2004. — 376 с. — ISBN 966-568-705-0
2. Качан О. О. Банківське право:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 288 c.
3. Банківське право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 172 с.
4. Бюджетне законодавтсво України. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 414 c.
5. Чернадчук В. Д. Бюджетні правовідносини в Україні:теорія, практика та перспективи розвитку:Автореферат. — Київ, 2010. — 35 с.
6. Костюченко О. А. Валютне законодавство України: Для студентів. — Київ, 2006. — 304 c.
7. Воронова Л. К. Вибрані праці : зб. праць. — Харків : Право, 2016. — 952 с. — ISBN 978-966-937-045-7
8. Алісов Є. О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні. — Х.: Інформаційно-правовий центр, 2004. — 328 с. — ISBN 966-7772-17-9
9. Артемов Н. М. Денежное право (финансово-правовое регулирование обращения национальной и иностранной валюты на территории Российской Федерации): Коллективная монография. — М.: ООО"Изд-во "Элит", 2011. — 272с. — ISBN 978-5-902406-12-9
10. Закон України " Про цінні папери та фондовий ринок" (витяг): зі змінами та доповненнями// Інвест-газета. Нормативна база. — Інвест-газета. Нормативна база, 2011. — № 42 (7 листопада). — С.20-34
11. Законодавство України про банкрутство. 2002. — 335 c.
12. Законодавство України про податки і збори з громадян. — К.:Юрінком, 2000. — 510 c.
13. Монаєнко А. Запобіжні заходи фінансово-процесуального примусу// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 228-235
14. Відп. ред. Л.К.Воронова. Збірник наукових праць з фінансового права. — Х.: Нац. юрид. академія ім. Я.Мудрого, 1999. — 330с.
15. Ткачук Т. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві: проблеми безпеки та захисту// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 243-251
16. Кодекси України.Бюджетний кодекс України. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 2003. — 137 c.
17. Кодекси України.Бюджетний кодекс України. — К.:Кодекси України № 3, 2001. — 100 c.
18. Воронова Л. Конституція України і фінансове законодавство. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.111-124 — ISBN 0132-1331
19. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посіб. — Київ : Юрінком Інтер, 2001. — 560 с. — ISBN 966-7784-67-3
20. Орлюк О. П. Кредитні спілки як ланка кредитної системи України: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 1997. — 24с.