Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля -> 37.0. Основні види та принципи освіти ->

1. Алесюк А. М. Педагогіка вищої освіти України:Історія.Теорія:Підручник. — К.:Либідь, 1998. — 560 c.
2. Аникеев А. А. Современная структура образования в Германии. — Alma Mater, 2012. — № 3. — С.65-68
3. Арнольд Р., Мюнх. Вопросы и ответы относительно дуальной системы профессионального обучения в Германии. — 155 c.
4. Бєляєнко Ю. О., Гайдулін О. Положення про організацію навч.посіб процесу в Міжнародному науковому-технічному університеті. — К.:МНТУ, 2001. — 47 c.
5. Бугай Ю. М., Караченцев В. Є. Основи метрології і електричні вимірювання:Лабораторний практикум. — КМНТУ, 2003. — 324 c.
6. Бусленко Ю. Украина.Природа,Традиции.Культура. — К.:Балтия, 2005. — 100 c.
7. Величко О. М. Основи метрології та метрологічна діяльність:Навч.посіб. — К.:Укр УНП, 2000. — 228 c.
8. Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К.:Либідь, 1997. — 376 c. — ISBN 966-06-0002-Х
9. Коваленко Ж. В. Довідник для вступників до вищих навч.посіб закладів України. — Абрис, 2000. — 512 c.
10. Кремінь В. Г. Закони України.Закон України про освіту. — Науково-практичний коментар, 1996.
11. Курніков Ю. О., Хижняк В. Г. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових і дипломних проектів та робіт. — К.:МНТУ, 1998. — 37 c.
12. Курніков Ю. О., Хижняк В. Г. Методичні вказівки до виконання та оформлення пояснювальної записки до дипломних та курсових проектів та робіт. — К.:МНТУ, 1998. — 16 c.
13. Лоретта М., Фредерік, Деніз. Запобігання домашньому насильству і торгівлі жінкам.Підручник з проведення тренінгів. 2001. — 255 c.
14. Матейко К. Український народний одяг:етнографічний словник. — К.:Наукова думка, 1996. — 196 c. — ISBN 5-12-003834-4
15. Мінюк П. І. Правове забезпечення трудових відносин у закладах освіти в умовах преходу України до ринкової економіки:Навч.посіб. — Мін-во освіти, 1994. — 124 c.
16. Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України:Початок XXI ст. — К.:Знання, 2006. — 253 c.
17. Орлов Б., Циганок. Вища освіта України:Інформаційний каталог-довідник. — К.:ВВП Комплекс, 1996. — 496 c.
18. Паливода, Станіслав. Державний університет "Львівська політехніка". — Львів:Вид-во, 1994. — 56 c.
19. Попович М. В. Нарис історії культури України. — К.:АртЕк, 1998. — 728 c.,іл. — ISBN 966-505-205-5
20. Русова С. Вибрані педагогічні твори. — Київ, "Освіта", 1996. — 304 c. — ISBN 5-330-03090-0