Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта -> 37.0. Основні види та принципи освіти ->

1. Онкович Г. "Діалог культур" як сучасна педагогічна технологія. — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.42-48
2. Линовицька О. Автономія і відповідальність навчального закладу. — Вища освіта України, 2012. — № 1. — С.56-60
3. Андрусенко С. І., Домніч В. І. Акредитація.Організація та проведення у вищих навчальних закладах України:Посібник. — К.:КУЕТТ, 2003. — 172 c.
4. Журавський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес:головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. — К.:ІВЦ Ви-во, 2003. — 200 c.
5. Гусинский Э. Н. Введение в философию образования: Учеб. пос. — М.: Логос, 2003. — 246, [2] с. — ISBN 5-94010-079-1
6. Русова С. Вибрані педагогічні твори. — Київ, "Освіта", 1996. — 304 c. — ISBN 5-330-03090-0
7. Виховна робота в закладах освіти України Вип.2:Зб нормативних документів та метод.рекомендацій. — К.:ІЗМН, 1998. — 355 c.
8. Вища освіта України і Болонський процес :Навч. посіб./За ред. В.Г.Кременя. — Тернопіль:Навчальна книга -Богдан, 2004. — 384 с. — ISBN 966-692-484-6
9. Орлов Б., Циганок. Вища освіта України:Інформаційний каталог-довідник. — К.:ВВП Комплекс, 1996. — 496 c.
10. Вищі навч.заклади України:Інформаційний довідник. — Харків: Торсінг, 2000. — 160 c.
11. Арнольд Р., Мюнх. Вопросы и ответы относительно дуальной системы профессионального обучения в Германии. — 155 c.
12. Высшее образование в Европе.Том XXI:Акадамическое признание дипломов:национальное и международные нормы. — М.:Изд-я корпорация "Логос", 1999. — 193 c.
13. Гендерний розвиток у сіпільстві: конспект. — Київ : Фоліант, 2004. — 351 с. — ISBN 966-8474-22-8
14. Федотова М. А. Глобальная сеть - среда распространения образовательных услуг. — Alma Mater, 2012. — № 3. — С.32-37
15. Паливода, Станіслав. Державний університет "Львівська політехніка". — Львів:Вид-во, 1994. — 56 c.
16. Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении. — Донецк, 2001. — 158 c.
17. Коваленко Ж. В. Довідник для вступників до вищих навч.посіб закладів України. — Абрис, 2000. — 512 c.
18. Симоненко О. В. Довідник.УСЄ для 2 бітурєнта.Вип 10. — К.:Майстер, 2007. — 976 c.
19. Косенко О. Європейський Союз та Україна: спільне і відмінне у вищій освіті. — Вища освіта України, 2012. — № 1. — С.81-86
20. Живодьор В. Ф. З історії національності шкільництва:Навч.метод.посіб. — К.:ІЗМН, 1998. — 144 c.