Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 79
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта -> 378. Вища освіта. Університети ->

21. Листопад О. Тенденції розвитку Європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії. — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.88-94
22. Монаєнко А. О. Правове регулювання видатків на освіту та науку: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2010. — 36с.
23. Неустроев Н. Д. Болонский процесс и проблемы регионального вуза. — Alma Mater, 2012. — № 3. — С.87-89
24. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. — Київ : Ленвіт, 1999. — 320 с. — ISBN 966-7043-11-8
25. Огурцова О. Л. Навчання майбутніх економістів діловій англійській мові з використанням інтернет-ресурсу: Автореф. диссерт. — Одеса: Південноукраїнський Національний педагогічний ун-т ім. Ушинського, 2011. — 21с.
26. Олексюк О. Моделі змісту вищої мистецької освіти в контексті сучасних парадигмальних підходів. — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.36-41
27. Пивнева Л. Н. Высшая школа США: социально-политический аспект. — Харьков, 1992. — 152 с.
28. ред. Калінічека Г. І. Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : монографія. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 252 с. — ISBN 978-617-7571-48-2
29. Сахневич Інна. Культура використання медіазасобів - неодмінна умова запобігання негативному впливу медіаінформації// Вища освіта України. — Вища освіта України, 2011. — № 3. — С.94-98
30. Слюсаренко О. Вік і досвід (" вислуга років") університетів як чинник досягнення ними світового класу. — Вища освіта України, 2012. — № 1. — С.75-80
31. Смирнов В. В. Концепция обучения студентов самостоятельным физическим исследованиям. — Alma Mater, 2012. — № 3. — С.52-55
32. Татур Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: Учеб.-метод. пособие для подг. специалистов по направлению "Педагогика проф. образования", для слушателей системы подг. и повышения квалификации преподавателей. — М.: Логос, 2006. — 252 с. — ISBN 5-98704-136-8
33. Татур Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: Учеб.-метод. пособ. — М.: Логос, 2006. — 252 с. — ISBN 5-98704-136-8
34. Трайнев В. А. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики: Научное издание. — М.: Дашков и К, 2008. — 390 с. — ISBN 978-5-91131-258-9
35. Тугай А. М. Київський центр вищих навчальних закладів. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. — 479 с. — ISBN 978-966-301-160-8
36. Укл. В.Д.Шинкарук, ін. Збірник нормативно-правових документів з вищої освіти. — М-во освіти і науки України, 2007. — 88с.
37. укл. Лисенко І. Е. Організація досліджницької, науково-технічної та творчої діяльності у вищому навчальному закладі - шлях до забезпечення якісної підготовки фахівців: метод. рекоменд. — Київ : Слово, 2011. — 120 с. — ISBN 978-966-194-097-9
38. укл. Ярошенко О. М. Права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації: збірник основних нормативних актів (станом на 2 квітня 2008 року). — Харків : Право, 2008. — 616 с. — ISBN 978-966-458-014-1
39. Хрипко В. В. Менеджмент инновационности качества в развитии обучения в вузе. — Alma Mater, 2012. — № 3. — С.25-31
40. Шубін О., Сіменко І., Пальцун І. Реалізація компетентнісного підходу у формуванні майбутніх фахівців як основа конкурентоспроможності сучасного внз//Вища освіта України. — Вища освіта України, 2011. — № 3. — С.119-125