Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля -> 378. Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів ->

21. Під кер. Ніколаєвої С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. — К.: Ленвіт, 1999. — 320 с.
22. Салов В. О. Основи педагогіки вищої школи: навч. посіб. — Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2003. — 183 с.
23. Тугай А. М. Київський центр вищих навчальних закладів. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. — 479 с.
24. Тугай А. М. Київьский центр вищих навчальних закладів. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. — 479 с.
25. Укл.: Лисенко І.Є. Організація дослідницької науково-технічної та творчої діяльності у вищому навчальному закладі - шлях до забезпечення якісної підготовки фахівців. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2011. — 120 с.
26. Уклад. : Шинкарук В.Д. Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені знвання. — К.: Знання, 2008. — 199 с.
27. Уклад.: Рябіка В.Л. Як здобути вищу освіту. Права та гарантії. — К.: Четверта хвиля, 1998. — 256 с.
28. Уклад.: Шинкарук В.Д. Збірник нормативно-правових документів з вищої освіти. — Київ, 2007.
29. Уклад.: Шинкарук В.Д. Збірник нормативно-правових документів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. — Київ, 2007. — 69 с.
30. Уклад.: Шинкарук В.Д. Керівний склад науково-методичних комісій з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України: Довідник. — К.: Знання, 2007. — 63 с.
31. Уклад.: Ярошенко О.М. Права та обов’язки вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації: Збірник основних нормативних актів. — Х.: Право, 2008. — 616 с.
32. Шинкарук В. Д. Впровадження ECTS в українських університетах. Методичні матеріали. — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політухніка", 2006. — 56 с.
33. Ящук І. П. Виховний процес у вищих педагогічних навчальних закладах України: знахідки і проблеми (20-ті - 80-ті рр. ХХ ст.): монографія. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. — 416 с.
34. Основні засади розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу (документи і матеріали травень-грудень 2004р.). Частина 2. — Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. — 188 с.
35. Болонський процес: перспективи розвитку вищої освіти України. Матер. Міжнар. наук. конф. — К.: "Видавничий дім "Персонал", 2008. — 368 с.
36. Болонський процес: шляхи до мобільності студентів, академічного та адміністративного персоналу в рамках загальноєвропейського простору вищої освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. — К.: МАУП, 2005. — 284 с.
37. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: кол. моногр. — К.: МАУП, 2005. — 320 с.
38. Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти. Ч. 1. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. — 412 с.
39. Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти. Ч. 2. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. — 578 с.
40. Збірник нормативно-правових документів з питань організації навчання іноземців та їх перебування в Україні. — Київ, 2012. — 372 с.