Міжнародний Науково-технічний Університет

Безручко Ю. В. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ТОВ "Ніка-Прінт", 2006. — 516 с.

Вінник О. М. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ВД"Професіонал", 2007. — 544 с.

Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 400 с.

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.

Дігтяр П. А. Історія держави і права України: навч. посіб. — К.: МНТУ, 1997. — 212 с.

Книжок у каталозі: 3205
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9155
Відвідувачів на сайті: 14
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.138. Маркетинг ->

21. Липчук В. В. Маркетинг: навч. посіб. — Львів: "Новий Світ-2000", 2003. — 288 с.
22. Луцій О. П. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — 95 с.
23. Макаренко Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 160 c.
24. Морозов О. Ф. Ціна думки - інтелектуальний капітал. — Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2005. — 352 с.
25. Мостенська Т. Л. Основи маркетингу: навч. посіб. — К.: Кондор, 2005. — 240 с.
26. Новошинська Л. В. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 176 с.
27. Овєчкіна О. А. Планування маркетингу: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 352 с.
28. Павленко А. Ф. Маркетинг: підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с.
29. Під заг. ред. Кутик Т.В. Маркетинг: опорний навч.-метод. інтерактивний комплекс. — К.: МНТУ, 2009. — 128 с.
30. Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 328 с.
31. Полторак В. А. Маркетингові дослідження: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 387 с.
32. Правик Ю. М. Маркетинг туризму: підручник. — К.: Знання, 2008. — 303 с.
33. Примак Т. О. Маркетинг: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 200 с.
34. Романенко Л. Ф. Маркетинг: навч. посіб. — К.: "Університет"Україна", 2005. — 216 с.
35. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 336 с.
36. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 120 с.
37. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с.
38. Щербань В. М. Маркетинг: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 208 с.