Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 87
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.1. Маркетинг ->

21. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 152 с. — ISBN 966-574-061-Х
22. Куценко В. М. Маректинговий менеджмент: Навч. посіб. — Київ: МАУП, 2003. — 183 с. — ISBN 966-608-246-2
23. Лещенко М. И. Международная практика лизинга : учеб. пособ. — Москва : МГИУ, 2002. — 341 с. — ISBN 5-276-00353-Х
24. Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С. Я. Маркетинг:основи теорії та практики.Навч.посібник./За заг.ред.В.В.Липчука. — Львів: Новий Світ-2000,Магнолія плюс, 2003. — 288 с. — ISBN 966-8340-01-9
25. Лисица Н. М., Рогожин В. Международный маркетинг:Учеб пособие для студентов. — Харьков :ИД"ИНЖЭК", 2006. — 176 c. — ISBN 966-392-044-0
26. Овечкина Е. А. Маркетинговое планирование: конспект лекций. — К.: МАУП, 2002. — 264 с. — ISBN 966-608-221-7
27. Овєчкіна О. А., Солоха Д. В., Іванова К. В. Планування маркетингу: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2013. — 352 с. — ISBN 978-617-673-202-0
28. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг:Підручник. — К.:КНЕУ, 2003. — 246 с. — ISBN 966-574-431-3
29. Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 1999. — 328 c. — ISBN 966-574-167-5
30. Правик Ю. М. Маркетинг туризму: підручник. — К.: Знання, 2008. — 303 с. — ISBN 978-966-346-490-9
31. Репьев А. П. Маркетинговое мышление, или Клиентомания. — М.: Эксмо, 2006. — 384 с. — ISBN 5-699-10974-9
32. Романенко Л. Ф. Маркетинг: Навч. посіб. для дист. навч. — Київ:Університет "Україна", 2005. — 216 с. — ISBN 966-7979-98-9
33. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 2005. — 336 c. — ISBN 966-574-680-4
34. Семилетка Г. П., Павлов И. А. Рынок как орган экономики и маркетинг: научное издание. — Киев: Зовнішторгвидав, 1994. — 258 с. — ISBN 5-7707-5300-5
35. Слиньков В. Н. Практический маркетинг: учеб. пособ. — К.: КНТ, 2005. — 368 с. — ISBN 966-8062-67-1
36. Тимонин А. М. Маркетинг:Курс лекций для студентов. — Харьков: "ИНЖЕК", 2006. — 76 c.
37. Уклад. Самойленко А. А., притульська Н. В. Терміни та поняття щодо сертифікації товарів та послуг: для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. — Київ: КТЕУ, 2001. — 38 с.
38. Федько Н. Г., Федько В. П. Маркетинговые коммуникации: учеб. пособ. — Ростов н/Д: Феникс, 2002. — 384 с. — ISBN 5-222-01951-9
39. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг /Пер.с англ. — М.:Сирин, 2001. — 308 с. — ISBN 5-96567-024-6
40. Маркетинг: Опорний навчально - методичний комплекс/ Під заг. ред.Т.В Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 128с.