Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 96
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.138. Маркетинг ->

21. Коноплицкий В. А. Маркетинг.Рынок.Финансы: Терминологический словарь-справочник. — Киев :ИМЭКС, 1992. — 182 c.
22. Маркетингова діяльність виробничого підприємства: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 199с.
23. Вачевський М. В. Маркетингова культура у підприємстві: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 128 с. — ISBN 966-8365-92-5
24. Балабанова Л. В., Бриндіна О. А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2006. — 336 с. — ISBN 966-370-022-Х
25. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. — ISBN 966-608-248-9
26. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 1997. — 156 c.
27. Липчук В. В. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. — Київ: Академвидав, 2008. — 216 с. — ISBN 978-966-8226-68-7
28. Балабанова Л. В., Балабаниць А. В. Маркетинговий аудит системи збуту: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2004. — 224 с. — ISBN 966-8556-29-1
29. Луцій О. П., Новікова І. В. Маркетинговий менеджмент. — Київ: Вид-во Ун-ту, 2005. — 95 c. — ISBN 966-301-060-6
30. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент:Підручник. — Київ: КНЕУ, 1998. — 268 c.
31. Котлер Ф. К., Келлер Л. А., Павленко Ф. Маркетинговий менеджмент:Підручник для студентів. — Київ: Хімджест, 2008. — 720 c. — ISBN 978-966-8537-56-1
32. Полторак В. А. Маркетингові дослідження:Навч.посіб. — К.:Центр навч.літератури, 2003. — 387 c. — ISBN 966-8253-64-7
33. Репьев А. П. Маркетинговое мышление, или Клиентомания. — М.: Эксмо, 2006. — 384 с. — ISBN 5-699-10974-9
34. Овечкина Е. А. Маркетинговое планирование: конспект лекций. — К.: МАУП, 2002. — 264 с. — ISBN 966-608-221-7
35. Федько Н. Г., Федько В. П. Маркетинговые коммуникации: учеб. пособ. — Ростов н/Д: Феникс, 2002. — 384 с. — ISBN 5-222-01951-9
36. Лисица Н. М., Рогожин В. Международный маркетинг:Учеб пособие для студентов. — Харьков :ИД"ИНЖЭК", 2006. — 176 c.
37. Новошинська Л. В. Міжнародний маркетинг: Навч.посіб. — Київ: Центр навч літер, 2004. — 176 c. — ISBN 966-8365-39-9
38. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг:Навч посіб. — К.:КНЕУ, 1998. — 120 c. — ISBN 966-574-175-6
39. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг:Навч.посіб. — Лівів:Націонал унт :Львівська політехніка", 2004. — 148 c. — ISBN 966-553-343-6
40. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг:Теорія і господарські ситуації:Навч.посіб. — Київ:Політехніка, 2007. — 152 c. — ISBN 966-622-144-6