Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 91
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

21. Лівак П. Є. Правове забезпечення фінансування охорони здоров’я в Україні: Автореф. дис. — Ірпінь: НУ ДПС України, 2010. — 22с.
22. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посіб. — Київ : Юрінком Інтер, 2001. — 560 с. — ISBN 966-7784-67-3
23. Мандрица В. М. Финансовое право: учебник для студентов вузов юрид. и экон. специальностей. — Ростов н/Д.: Феникс, 2003. — 246 c. — ISBN 5-222-03119-5
24. Монаєнко А. Місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 228-237
25. Монаєнко А. Запобіжні заходи фінансово-процесуального примусу// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 228-235
26. Музика-Стефанчук О. А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. — К.: Правова єдність, 2009. — 224 с. — ISBN 978-966-2183-35-1
27. Нечай А. А. Проблеми равового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : монографія. — Чернівці : Рута, 2004. — 264 с. — ISBN 966-568-716-6
28. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних фондів. — Чернівці: Рута, 2004. — 376 с. — ISBN 966-568-705-0
29. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського законодавства. — К.:Юрінком інтер, 2003.
30. Орлюк О. П. Фінансове право:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 528 c.
31. Орлюк О. П. Кредитні спілки як ланка кредитної системи України: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 1997. — 24с.
32. Орлюк О. П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України: Автореф. дис. — Х.: НЮА ім. Я. Мудрого, 2003. — 40с.
33. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник. — Київ : Юрінком Інтер, 2010. — 808 с. — ISBN 978-966-667-386-5
34. Осика С. Г. Правове регулювання імпорту:антидемпінгові заходи. — Центр дослідження СОТ, 2003. — 448 c.
35. Осика С. Г. Вирішення спорів у світовій організації торгівлі: монографія. — К.: КНТЕУ, 2011. — 280 с. — ISBN 978-966-2141-94-8
36. Пацурія Н. Б. Страхове право України: Навчальний посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 176 с. — ISBN 966-667-242-1
37. Пацурківський П. С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 1998. — 42с.
38. Пришва Н. Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2004. — 40с.
39. Савченко Л. А. Правові проблеми процесу фінансового контролю: Монографія. — К.: КиМУ, 2009. — 236 с. — ISBN 978-966-8299-56-8
40. Селюков А. Д. Финансовое обеспечение местного самоуправления: Пробл. правового регулирования. — М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2003. — 315 с. — ISBN 5-93953-008-7