Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 71
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

21. Закон України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (проект). — Київ: [Б. в.], 2003. — 571 с.
22. Законодавство України про банкрутство. 2002. — 335 c.
23. Законодавство України про податки і збори з громадян. — К.:Юрінком, 2000. — 510 c.
24. Законодательство Украины о торговле: в 3 ч / Хавронюк Н. И. — Киев : Блиц-Информ, 1997. — Ч. 2. — 576 с. — ISBN 966-7028-11-9
25. Законодательство Украины о торговле: в 3 ч / Хавронюк Н. И. — Киев : Блиц-Информ, 1997. — Ч. 3. — 608 с. — ISBN 966-7028-11-9
26. Законодательство Украины о торговле: в 3 ч / Хавронюк Н. И. — Киев : Блиц-Информ, 1997. — Ч. 1. — 752 с. — ISBN 966-7028-11-9
27. Монаєнко А. Запобіжні заходи фінансово-процесуального примусу// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 228-235
28. Відп. ред. Л.К.Воронова. Збірник наукових праць з фінансового права. — Х.: Нац. юрид. академія ім. Я.Мудрого, 1999. — 330с.
29. Чернявський С. С. Злочини у сфері банківського кредитування ( проблеми розслідування та попередження):Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 264 c.
30. Ткачук Т. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві: проблеми безпеки та захисту// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 243-251
31. Кодекси України.Бюджетний кодекс України. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 2003. — 137 c.
32. Кодекси України.Бюджетний кодекс України. — К.:Кодекси України № 3, 2001. — 100 c.
33. Воронова Л. Конституція України і фінансове законодавство. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.111-124 — ISBN 0132-1331
34. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посіб. — Київ : Юрінком Інтер, 2001. — 560 с. — ISBN 966-7784-67-3
35. Орлюк О. П. Кредитні спілки як ланка кредитної системи України: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 1997. — 24с.
36. Материалы международной научно-практической конференции. Кутафинские чтения (декабрь 2009). — М.: МГЮА, 2009. — 160с. — ISBN 978-5-902405-83-2/2/
37. Материалы международной научно-практичиской конференции "Государство и право: вызовы ХХI века" (Кутафинские чтения). — Москва : Єлит, 2009. — 160 с. — ISBN 978-5-902405-83-2/2/
38. Международная научная конференция "Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства": Науч. докл. и сообщ. — Рута, 2003. — Вып. 1. — 360 с. — ISBN 966-568-615-1
39. Международное частное право в документах. В 6-ти тт. Т.1.Финансы. Валюта. Налоги. / К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. — М.: Юристъ, 1996. — 478 с. — ISBN 5-7357-0167-3
40. Якутова М. А. Механизм правового регулирования межбюджетных отношений государства и муниципальных образований а Российской Федерации: Автореф. дис. — М, 2004. — 21с.